Pomiń menu

Sprawozdanie z debaty w Kluczborku

Otwarte spotkanie z Burmistrzem Kluczborka z p. Jarosławem Kielarem odbyło się 10 maja 2007 r. w udekorowanej tematycznie sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku w godzinach 16 30 – 18 15. W zebraniu uczestniczyło ponad 30 mieszkańców, którzy przed debatą otrzymali ulotki zawierające informacje o celach i zadaniach akcji "Masz głos, masz wybór".
Burmistrzowi towarzyszyli Sekretarz Gminy i Rzecznik Urzędu Miejskiego. Uczestniczyli radni rady miejskiej Teresa Miś, Alfred Długosz, Henryk Pawluk, Piotr Sitnik, oraz radna powiatu Lidia Łowicka. Debatą były zainteresowane lokalne media: Anna Lisowska – redaktor dziennika NTO, Milena Zatylna –  redaktor tygodnika Kulisy Powiatu.

Debatę prowadziła Dobromiła Szymaniak i Ewa Zgadzaj – Martyniuk zgodnie z przyjętym przez zebranych scenariuszem i regulaminem debaty; protokołowały – Wiesława Stanek, Czesława Dawid i Alina Chmielewska; fotograficznie dokumetowała spotkanie – Helena Folmer.
Po przedstawieniu celów i zadań akcji Burmistrz dokonał prezentacji w Power Point  najważniejszych problemów i możliwości ich rozwiązania podczas kadencji 2006 – 2010. Wystąpienie Burmistrza pod względem zarówno merytorycznym jak i metodycznym było bardzo dobre i z dużym zainteresowaniem odebrane przez zebranych. Dyskusja mimo słabej frekwencji była ożywiona, poruszono wiele problemów w trosce o lepsze jutro naszej wspólnoty.
Debata zakończyła się podpisaniem przez Burmistrza Kluczborka pana Jarosława Kielara dokumentu "Deklaracja dotycząca rozwiązywania lokalnych problemów"

Starannie przygotowaliśmy kampanię informacyjną o Akcji a na debatę zaprosiliśmy mieszkańców Gminy poprzez:    

  • plakaty rozwieszone w mieście,

  • plakaty, zaproszenia i ulotki przekazane  na Konwencie Sołtysów sołtysom 23 wiosek,
  • indywidualne zaproszenia radnych,
  • zaproszenia poprzez liderów lokalnych organizacji pozarządowych,
  • informację o Akcji i zaproszenie wyemitowane przez Radio Opole,
  • wydrukowane w NTO i w Kulisach Powiatu,
  • informację o Akcji i zaproszenie na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, na naszej stronie i na forum regionalnym GW – Kluczbork.


Uważamy, że termin debaty był niefortunny, bo zbiegał się z terminami dwóch dużych imprez, których nie mogliśmy przewidzieć wcześniej. Mimo małej frekwencji dyskusja wykazała, że takie spotkania otwarte są potrzebne.

Ewa Zgadzaj – Martyniuk i Dobromiła Szymaniak

                                    

Kluczborski Nieformalny Klub Złotych Bab