Pomiń menu

Spotkania burmistrza Prudnika z prudniczanami

Burmistrz Franciszek Fejdych, jego zastępca i radni postanowili spotykać się z prudniczanami wg okręgów wyborczych.

W kwietniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla " Jasionowe Wzgórze". Wiodącym tematem była budowa przy szkole kompleksu sportowego. Burmistrz tłumaczył, że zamiast obiektu mogącego pomieścić ponad 1000 osób na widowni, burmistrz proponuje wybudować salę szkolną (gimnastyczną), a przy niej 25 – metrowy basen. Natomiast mieszkańcy podnosili problem komunikacji miejskiej. Była też mowa o budowie chodników i naprawie dróg.

Kolejne spotkanie odbyło się 25 maj 2007r.

Relację ze spotkania mieszkańców południowej i zachodniej części Prudnika z władzami miasta należałoby zastąpić jednym wielkim „piiiiiiiiiiiip”!

Powodem sporu są plany władz gminy Prudnik, które chcą w połowie tego roku wybudować parking na zapleczu przychodni „Medicus”, niedaleko kamienic przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Dąbrowskiego, na miejscu obecnych ogródków działkowych.

Pod koniec  tego, bardzo burzliwego spotkania poprosiliśmy   burmistrza o podpisanie deklaracji. Poinformowaliśmy też burmistrza o monitorowaniu jego obietnic. Zapowiedzieliśmy też chęć zorganizowania spotkania burmistrza z mieszkańcami w ramach podsumowania I roku kadencji.

Liga Kobiet Polskich – Koło w Prudniku