Pomiń menu

Debata z Prezydentem Elbląga.

Prezydent Elbląga Henryk Słonina, podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi, w ramach trwającej akcji „Masz głos- masz wybór” złożył ustne deklaracje. Budowa Parku Technologicznego, rozbudowa szkolnictwa wyższego, rozwój szeroko rozumianej turystyki, poprawa jakości życia osób starszych i najuboższych.

Debata odbyła się 16 maja br. w Sali Staromiejskiej Urzędu Miejskiego.

Po oficjalnym przywitaniu mieszkańców Elbląga i gości przez p. Danutę Janczuk głos zabrał Prezydent:

"(…)Decydując się na kandydowanie na urząd prezydenta, przygotowałem program, który chciałbym zrealizować w trzeciej już mojej kadencji i program ten znalazł poparcie w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jak i w Stowarzyszeniu „Dobry Samorząd”. Jest to program bardzo ambitny, ale zarazem realny. Na pewno są wątpliwości, czy wszystko co zostało w nim zapisane, zostanie w pełni zrealizowane. Bowiem wiele rzeczy zależy od tego, czy będą na to fundusze. W programie, który przedstawiłem podczas kampanii wyborczej jest również rozliczenie tego, co zrobiono w poprzednich kadencjach. Co udało się zdziałać w zakresie finansów, administracji, w sprawie bezrobocia. Myślę, że była to podstawa do tego, by pokazać jakie sprawy są najważniejsze i które należy kontynuować. To, że wybory wygrałem w pierwszej turze, świadczy o tym, że program wyborczy znalazł poparcie w naszym społeczeństwie. 12 maja minęło pierwsze pół roku mojej trzeciej kadencji. Jest to okres bardzo trudny, gdyż budżet miasta w tym czasie ulega regulacjom. Powstaje wiele nowym przedsięwzięć, a w związku z tym liczna dokumentacja.

Priorytetowe zadania:

– Stawiam na innowacyjność i przedsiębiorczość.
Po pierwsze przedsiębiorczość i zabezpieczenie kadry na nowo powstające miejsca pracy dla nowych inwestycji. W tym celu powołałem zespół przy Prezydencie, który będzie nadzorował ten problem. Planujemy spotykać się raz na kwartał, po to by znaleźć koncepcję na właściwe przekwalifikowanie kadr i dokształcanie ludzi do nowej rzeczywistości, jaka obecnie panuje w elbląskiej szkole.

W zakresie przedsiębiorczości największym przedsięwzięciem jest budowa Parku Technologicznego. W 1998 roku podpisałem porozumienie z wojskiem i miasto przejęło ponad 400 ha parku na Modrzewinie. W roku ubiegłym rozpoczęliśmy budowę infrastruktury na tym terenie, m.in. rozbudowę drogi i budowę mostu. Co należy rozumieć przez pojęcie Parku Technologicznego – wyjaśnia prezydent.
I etap to 80 ha pod nowe zakłady produkcyjne, tj. Centrum Biznesu Innowacyjności, w którego skład wchodzić będą 4 instytuty naukowe, w tym instytut w zakresie informatyki. Dla przypomnienia dodam tylko, że 5 lat temu został otwarty Instytut Informatyki Stosowanej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, który szkoli na dzień dzisiejszy najlepszą kadrę informatyki na Warmii i Mazurach. Obecnie kształci się tam ok. 1000 studentów. W tym roku wyszli pierwsi absolwenci tego instytutu. Ci informatycy nie muszą szukać pracy. Ta praca dla nich jest, przedsiębiorcy sami o nich zabiegają. To, że mamy absolwentów – informatyków sprawiło, że firma ALSTOM zdecydowała przenieść swoją główną bazę informatyki ze Szwajcarii właśnie do Elbląga. W tej chwili zatrudnia już 50 osób. Także inne duże przedsiębiorstwa już teraz zastanawiają się nad przeniesieniem się tu do Elbląga.
Z końcem roku chcielibyśmy rozpocząć sprzedaż działek w Parku Technologicznym dla inwestorów.

Ze względu na postawioną innowacyjność i rozwój znaleźliśmy się na priorytetowej pozycji w programie „Polska Wschodnia”. Na ten cel uzyskaliśmy 54 mln zł. W tym roku rozpoczęliśmy przygotowanie inwestycji na ponad 750 mln zł. To są fundusze na lata 2007 – 2013. Wiele inwestycji może być rozpoczęta już w przyszłym roku. Mamy już ogłoszony przetarg na dokumentację, ale chcielibyśmy jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na wykonawstwo. Mamy również wiele nowych projektów, które znalazły się na listach indykatywnych, tzn. zostały zatwierdzone przez UE bez udziału w konkursach, na łączną kwotę 350 mln zł.

Budownictwo mieszkaniowe na Modrzewinie.
Drugim ważnym punktem jest budownictwo mieszkaniowe. Również w tym roku chcielibyśmy rozpocząć sprzedaż działek pod budownictwo tych mieszkań rodzinnych jak i wielorodzinnych. Jednak nie możemy dopuścić, by to budownictwo stało się lokatą pieniężną, by mieszkania, które powstaną były przystępne cenowo dla ludzi niezamożnych. Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej chcemy objąć to mieszkalnictwo specjalną uchwałą, w której jasno będą określone terminy wykonania.

Turystyka
Kolejnym ważnym kierunkiem rozwoju miasta jest turystyka. Przygotowaliśmy całą koncepcję tzw. Euro Parku, który miałby objąć teren od ul. Moniuszki po Górę Chrobrego, tj. prawie 216 ha. Tam chcemy lokalizować wszystko to, co jest związane z turystyką. Ilość turystów w Elblągu zwiększa się z roku na rok. Ale jest to turysta, który przyjeżdża na 2 – 3 dni, dlatego trzeba zrobić wszystko, by tego turystę zatrzymać na dłużej. W związku z tym w tej kadencji przygotowujemy dokumentację na jego realizację. W planach jest 50 – metrowy basen na kwotę 86 mln zł, modernizacja wyciągów narciarskich na Górę Chrobrego i na Gęsią Górę. Oprócz tego powstaną liczne ścieżki rowerowe, restauracje, hotele… Jest to ogromne przedsięwzięcie na kilka lat i jeżeli tego projektu nie zrealizujemy, trudno będzie mówić o rozwoju turystyki w Elblągu.

Jeżeli jestem przy temacie turystyki, to oczywiście nie można pominąć Starówki. Niebawem rozpocznie się przebudowa Wyspy Spichrzów, przebudowa obydwu kładek, ulic na Starym Mieście. Chcemy, by odzyskały one wygląd sprzed wojny. Na ten cel przeznaczone jest w sumie 22 mln zł. Drugie duże zadanie jest związane z Kanałem Elbląskim. Modernizacja całej infrastruktury przy Kanale jest również na liście indykatywnej Warmii i Mazur i przewidziano na ten cel aż 52 mln zł.

Po raz pierwszy dobrze podeszliśmy do sprawy przeciwpowodziowej Elbląga. Zawsze na ten cel brakowało nam środków. W ubiegłym roku udało się wykonać całą koncepcję na łączną kwotę 82 mln zł. W to zadanie zostanie włączone odwodnienie Zatorza. Na ten cel jest również przeznaczone ponad 80 mln zł.

Drogi
Elbląskie ulice pozostawiają wiele do życzenia. W zakresie ich modernizacji również powstało wiele projektów, m.in. projekt drogi nr 503, 7 i 22. Większość inwestycji na terenie Warmii i Mazur nie dotyczy dróg naszego miasta i okolic, dlatego musimy pozyskiwać prywatnych inwestorów na ich wykonawstwo. Na pewno zostanie odnowiona droga przy ulicy Pocztowej i Rycerskiej, 12- lutego na łączną kwotę 50 mln zł.

Oświata
Powstało również wiele projektów odnośnie poprawy sytuacji oświaty w Elblągu. Od września chcemy wprowadzić do szkół gimnazjalnych program „Odnaleźć siebie”, w związku z którym do gimnazjum zostanie wprowadzona dodatkowa godzina wychowawcza, w klasach matematycznych zostaną dodane 2 godziny matematyki i po jednej godzinie fizyki. W zakresie oświaty chcemy otworzyć dwie hale sportowe.
Modernizacja mieszkalnictwa komunalnego W zakresie gospodarki komunalnej chcemy rozszerzyć front modernizacji budynków. W przyszłym roku chcielibyśmy przeznaczyć trochę więcej funduszy na remonty mieszkań, budynków mieszkalnych i ich okolic, szczególnie tych, w których mieszkają bardzo ubogie rodziny.

Przekop Mierzei – brak ustaleń

Na koniec chciałbym poruszyć sprawę przekopu Mierzei. Do dnia dzisiejszego nie udało się podpisać właściwej umowy odnośnie terminu rozpoczęcia przekopu. W tej sprawie pani Wojewoda Anna Szyszka wystosowała odpowiednie pismo do premiera RP. Sądzę, że nie obejdzie się bez jego interwencji. Myślę, że Elbląg i Urząd Miasta zrobił wszystko to, co było możliwe. Zabezpieczył projekt odpowiednimi dokumentami i zdobył odpowiednią sumę pieniędzy na jego realizację, tj. 54 mln euro."

Drugi etap debaty to pytania z sali:
Po przemówieniu Prezydenta Miasta Elbląga – Henryka Słoniny głos udzielono zgromadzonym. Posypały się trudne pytania w kierunku Pana Prezydenta, m.in. o mieszkalnictwo i modernizację ośrodków dla najuboższych, bezdomnych. Jak ma się sprawa osób starszych w naszym mieście, czy jest dla nich miejsce i czy mogą one liczyć na fachową pomoc ze strony miasta i samorządu? Oczywiście nie zabrakło pytań odnośnie elbląskiej starówki i stanu jej dróg.

Z ust Prezydenta Henryka Słoniny padły wiążące słowa, deklaracje, zapewnienia nt. poprawy jakości życia w Elblągu.

Jako, że większość na sali stanowiły osoby starsze, nie mogło zabraknąć pytania o pomoc dla tej właśnie grupy elblążan. Pytano o sposoby rozwiązywania problemów mieszkaniowych dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych, schorowanych, najbiedniejszych oraz bezdomnych. Prezydent zapewnił, że w tym roku ma się zakończyć modernizacja i rozbudowa Ośrodka dla osób starszych przy ul. Toruńskiej, która kosztować będzie blisko 8 mln zł. Poinformował także, że wyznaczono grupę remontową, która zajmować się będzie typowaniem najpilniejszych remontów mieszkań, zajmowanych przez najbiedniejsze osoby w podeszłym wieku. – Moim marzeniem jest to, by do końca kadencji zlikwidować wszystkie te baraki przy Skrzydlatej oraz budynek przy Łęczyckiej, który był naszą największą głupotą. W ich miejsce chcemy budować nowe mieszkania socjalne, dla których szukamy obecnie lokalizacji – mówi Henryk Słonina.

Jedna z mieszkanek ul. Rybackiej, zagadnęła o bezpieczeństwo na Starówce szczególnie w porach wieczorowych. Prezydent uspokoił ją, informując, że na Starym Mieście instalowany jest właśnie monitoring, więc należy się spodziewać poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie.

Najgorętsza polemika wywiązała się, gdy poruszono temat ustawienia klombów przy wjeździe na ul. Stary Rynek: "Na Starówce w miejsce postawionych niedawno kwietników, mają być teraz ustawione pachołki. Wydano tym samym 40 tys. zł w błoto, bo nie wiadomo czy firma, u której były one zamawiane, po tym jak niektóre z nich niedawno poniszczono, przyjmie te donice z powrotem. Gdy ustawi się słupki, to ja nie będę miał jak dojechać z towarem do swojego sklepu. Będę zmuszony nosić go wtedy 300 metrów" – martwił się jeden z młodych przedsiębiorców prowadzących swój biznes w tym miejscu.

Prezydent odpowiedział, że nie jest wcale prawdą to, że będzie to dystans 30 m. – Robiliśmy specjalne pomiary, z których wynikło, że każdy z przedsiębiorców będzie miał, co najwyżej 30 metrów do swojego lokalu. Powstała już ostateczna koncepcja i ona się już nie zmieni – twardo odparł Henryk Słonina. "W tym wypadku nie dziwię się, że z Elbląga wyjeżdża tylu młodych ludzi, którym robi się takie problemy. Sam chyba zlikwiduję swoją firmę i wyjadę" – skomentował wypowiedź prezydenta przedsiębiorca.

Skoro poruszono już temat emigracji zarobkowej młodych elblążan, jeden z członków Stowarzyszenia "Rozwój i Praca Przyszłością Samorządu" zapytał o to, jak prezydent Słonina zapatruje się na to zjawisko: "Wiemy, że ludzie wyjeżdżają z Elbląga za granicę. Mają tam jednak większą szansę na lepsze życie. Po jakimś czasie tu wrócą i otworzą swój biznes, bo już pojawiają się pytania m.in. o Modrzewinę. Miejsca pracy już czekają w Elblągu" – zapewniał prezydent.

Debata zakończyła się podpisaniem deklaracji.

16 05 2007r. prezydent podpisał deklarację dotyczącą rozwiązania lokalnych problemów.

Sprawozdanie sporządziła

Anna Sałacka

 Stowarzyszenie "Rozwój i praca przyszłością samorządu"