Pomiń menu

Podpisanie deklaracji przez Prezydenta Szczecina pana Piotra Krzystka

 

9 maja 2007 r. w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecina odbyła się debata z Prezydentem Miasta Szczecina Panem Piotrem Krzystkiem. Po przywitaniu i przedstawieniu celów akcji prezydent omówił, najważniejsze jego zdaniem, problemy lokalne. Następnie przedstawiona została przez Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej w Szczecinie prezentacja multimedialna, podsumowująca akcję Przystanek Szczecin, która również przedstawiała problemy z jakimi zmaga się Szczecin.

Po prezentacji prezydent przedstawił problemy, które zamierza rozwiązać w ciągu całej kadencji i w ciągu 2007 roku. Potem nastąpiła dyskusja prezydenta z mieszkańcami, którzy reprezentowali różne środowiska. Były media, studenci, radni a także inne osoby, którym los Szczecina nie jest obojętny. Spotkanie zakończyło się podpisaniem deklaracji zawierającej problemy, które prezydent chce rozwiązać w 2007 r. i podczas kadenecji 2006 – 2010.

Patrycja Nowak
PNS Pro Pomerania

Polsko – Niemieckie Stowarzyszenie Pro Pomerania