Pomiń menu

Debata w Trzebini 27 kwietnia 2007 roku

 

Debata z burmistrzem Trzebini – Adamem Adamczykiem odbyła się 27 kwietnia 2007, w sali Młodzieżowego Domu Kultury. Debatę poprowadzili przedstawiciele fundacji CIRS; krótkiej prezentacji fundacji dokonał prezes Dominik Czaplicki, po nim głos zabrały koordynatorki akcji – Joanna Siedlecka i Małgorzata Polak – przestawiły one informacje o organizatorach akcji, jej celach oraz o dalszych krokach jakie zostaną podjęte po podpisaniu deklaracji.

Następnie omówiono wyniki przeprowadzonych ankiet, których głównym zadaniem było stwierdzenie, które problemy miasta są ich  zdaniem najważniejsze. Pozwoliły zbadać również poziom zadowolenia mieszkańców z życia w Trzebini, ich stosunek do podejmowanych przez UM inicjatyw (np. planowana przebudowa Rynku) jak również sprawdzały stopień w jakim byliby oni skłonni zaangażować się w działania lokalne.

Kolejnym punktem było wystąpienie burmistrza, który nakreślił plany UM na najbliższe lata.

Po wystąpieniu władz nadszedł czas na właściwą część spotkania – omówienie pięciu najważniejszych problemów miasta. Mimo niewielkiej frekwencji dyskusja była ożywiona i konstruktywna. Deklaracja została spisana podczas dyskusji, następnie odbyło się oficjalne podpisanie jej przez burmistrza.

Sukces debaty zawdzięczamy m.in. pomocy sponsora – Rafinerii Trzebinia, który sfinansował druk plakatów informujących o akcji. Aktywnie w całe przedsięwzięcie zaangażowała się lokalna prasa – między innymi tygodnik Przełom – która na bieżąco informował o podejmowanych działaniach i zachęcał mieszkańców do wzięcia udziału w akcji.

Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa (CIRS)