Pomiń menu

Spotkanie z burmistrzem Radzymina

 

Podczas 2-godzinnego spotkania, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”, Burmistrz przedstawił swój program na 4 lata kadencji oraz odniósł się do licznie zadawanych przez mieszkańców pytań i wniosków.

W kolejnym dniu Burmistrz podpisał Deklarację, w której za najważniejsze problemy lokalne uznał:
– poprawę bezpieczeństwa mieszkańców (oświetlenie ulic, wzmocnienie prewencji policji i Straży Miejskiej, monitoring uliczny),
– zwodociągowanie terenów wiejskich,
– potrzebę budowy gimnazjum i boisk sportowych,
– poprawę stanu dróg gminnych.

W roku 2007 zobowiązał się:
– dokończyć rozbudowę Strażnicy OSP – I etap,
– dokończyć rozbudowę szpitala,
– dokończyć remont kina "Czar",
– wybudować ulicę Słowackiego,
– wykonać prace remontowe w Dworku Eleonory Czartoryskiej.

W kadencji 2006-2010 zamierza:
– wybudować gimnazjum nr.1 w Radzyminie i boisk sportowych,
– zwodociągować wsie Zawady, Zwierzyniec, Nadma,
– zmodernizować Al. Jana Pawła II i ul. Wołomińską,
– wykonać projek alternatywnego układy komunikacyjnego dla odciążenia ulic Weteranów i Stary Rynek.

W debacie z burmistrzem Piotrowskim wzięło udział ok. 250 – 300 mieszkańców, przedstawiciele mediów lokalnych: „Wieści Podwarszawskie”, „ŻYCIE Powiatu Wołomińskiego”, „Posłaniec Radzymiński”. Specjalnym gościem na spotkaniu był Pan Janusz Piechociński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania wideo z debaty na naszej stronie internetowej:

http://www.forum.radzymin.net/multimedia/nagrania_video/masz_glos_25_iii_2007