Pomiń menu

Spotkanie z burmistrzem Gminy Żukowo

8 maja 2007 r., w  szkole podstawowej odbyło się spotkanie mieszkańców Banina  z  burmistrzem  gminy Żukowo Albinem Bychowskim

Wydarzenie wywołało duże zainteresowanie wśród mieszkańców miejscowości , którzy w liczbie ponad 70 osób szczelnie wypełnili szkolny hol.

Zebranie prowadził sekretarz stowarzyszenia Jacek Kaczmarczyk, protokołowaniem zajął się Mirosław Żeromski, natomiast nad tworzeniem listy uczestników i wykonywaniem zdjęć czuwała Urszula Krojec . 

Jako pierwszy  głos zabrał burmistrz, który przedstawił zebranym zagadnienia, które zamierza zrealizować w bieżącym roku oraz do końca obecnej  kadencji. Następnie głos zabierali mieszkańcy  i podczas debaty okazało się, że  oczekiwania uczestników zebrania  w wielu przypadkach mijają się z planami burmistrza

Tego dnia nie doszło do podpisania przez burmistrza deklaracji zawierającej po 5 zadań, które zobowiązuje się on zrealizować w roku 2007 oraz do końca kadencji, ponieważ w związku mnogością zgłaszanych przez mieszkańców spraw, przesunęliśmy termin podpisania dokumentu o kilka dni. 

Stowarzyszenie przedstawiło panu Bychowskiemu wykaz 24 problemów zgłoszonych przez zebranych,  z prośbą o wybór paru spraw dotyczących naszej miejscowości i umieszczenie ich w zobowiązaniu. W efekcie w deklaracji, oprócz spraw, o których mówił burmistrz, znalazły się zagadnienia dotyczące poprawy komunikacji w Baninie, dodatkowego oznakowania ul. Lipowej oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul.Pszenną.

Poniżej przedstawiamy wykaz zadań umieszczonych w deklaracji, podpisanej przez burmistrza Albina Bychowskiego 12.05.2007 :

Na rok 2007 :

1. Budowa I etapu kanalizacji na ul. Tuchomskiej w Baninie.
2. Rozpoczęcie prac projektowych budowy ul. Księżycowej i Przemysłowej w Baninie. 3. Rozpoczęcie budowy ul. Żeglarskiej w Baninie.
4. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Lotniczej w obrębie skrzyżowania z ul. Pszenna w Baninie.
5. Dodatkowe oznakowanie niebezpiecznych odcinków ul.Lipowej w Baninie, od skrzyżowania z ul. Pszenną do ul. Lodowej.

Na całą kadencję 2006-2010 :

1. Modernizacja skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Lipową w Baninie.
2. Budowa kanalizacji od ul. Tuchomskiej w Baninie do Miszewa.
3. Budowa dodatkowego ujęcia wodnego w Baninie.
4. Poprawę skomunikowania Banina z Żukowem, Gdańskiem i Gdynią

5. Rozpoczęcie budowy nowej szkoły podstawowej w Baninie.

Stowarzyszenie Przyjaciół Banina