Pomiń menu

Sprawozdanie ze spotkania z burmistrzem gminy Police.

9 maja 2007 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyło się spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Gminy Police – Władysławem Diakunem.

Organizatorem debaty było Stowarzyszenie Młodzi Demokraci w Policach, które uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór, organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Burmistrz przedstawił plany na swoją całą kadencję i na rok bieżący, a następnie odpowiadał na pytania publiczności. Mieszkańcy miasta dowiedzieli się między innymi o dalszych planach przebudowy dróg, kolejnych etapach kanalizacji gminy, rozpoczęcia budowy budynków komunalnych przy ul. Bankowej.

Zwieńczeniem debaty było podpisanie przez burmistrza deklaracji dotyczącej rozwiązywania lokalnych problemów.

Krystian Fydrych
Przewodniczący Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" Police