Pomiń menu

Podsumowanie spotkania z Prezydentem Miasta Częstochowy

 

W dniu 22 kwietnia 2007 r. Stowarzyszenie „Studencka Inicjatywa Obywatelska” wraz ze Stowarzyszeniem Proartystycznym „Integracja” zorganizowało debatę z Prezydentem Miasta Częstochowy Panem Tadeuszem Wroną oraz Naczelnikim Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta.

Debata odbyła się w ramach akcji „Masz głos, masz wybór” promującej postawy proobywatelskie oraz zwiększanie dialogu pomiędzy władzą a wyborcami. Podczas debaty Pan Prezydent oznajmił, iż według niego słowo mówione jest tak samo ważne jak pisane, oraz że wszystkie jego plany na najbliższy rok/kadencję znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta (w ramach budżetu miasta).

 

Odmówił podpisania deklaracji, w której przedstawiłby jakie, jego zdaniem, są najistotniejsze problemy miasta Częstochowy, oraz jakie działania przewiduje podczas swojej kadencji w celu ich zmiejszenia bądź wyeliminowania. Na debacie padło wiele ważnych słów dotyczących planów realizacji problemów miasta.

Sprawy poruszane przez pana Prezydenta:

1. W zakresie bezpieczeństwa:

– nowy monitoring dla służb porządkowych,
– dalsza informatyzacja tych służb.

2. Poprawa jakości życia mieszkańców.

2.1 Rewitalizacja
– zakończenie w 2007 r. remontu III Alei Najświętszej Maryi Panny (sprawa ścieżek dla rowerów w III Alei nadal nieprzesądzona),
– rozstrzygnięcie konkursu na remont I i II Alei N.M.P (do lipca),
– zakończenie remontów kamienic w I Alei.

2.2 Nowe miejsca pracy.
– poszerzanie współpracy Urzędu Miasta z firmą TRW;
– oddanie do użytku czterech nowych hal w ramach Częstochowskiego Parku Biznesu.

3. Podniesienie poziomu edukacji w mieście.
– nowa biblioteka dla Politechniki Częstochowskiej,
– wspomaganie ośrodków akademickich,
– oddanie w 2007 r. nowej sali gimnastycznej przy LO im. C. K. Norwida.

4. Dążenie do umacniania postaw obywatelskich.
– poszukiwanie mozliwości dialogu i zachęcanie do współuczestnictwa w życiu lokalnym,

– budowanie wspólnych więzi.

 

5. Inne zapowiedzi działań na 2007 r.:
– oddanie nowego bloku operacyjnego w szpitalu przy ul. Mirowskiej,
– oddanie do użytku nowych deptaków nad Wartą,
– usprawnienie/uruchomienie Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej.

 

6. Sprawy związane z kulturą (w tym niezależną).
– bezpłatne słupy ogłoszeniowe dla organizujących imprezy artystyczne ( powstaną jak najszybciej),
– osoba w Urzędzie Miasta odpowiedzialna za kontakty z przedstawicielami tego

środowiska.

Stowarzyszenie "Studencka Inicjatywa Obywatelska"