Pomiń menu

Sprawozdanie z przebiegu spotkania z wójtem gminy Wojciechów.

W dniu 9 maja odbyło się spotkanie mieszkańców miejscowości Miłocin z Wójtem gminy Wojciechów, w celu podpisania deklaracji współpracy.

Na spotkaniu tym obecne było grono pedagogiczne miejscowej szkoły podstawowej, członkowie stowarzyszenia "U Źródeł Ciemięgi", mieszkańcy oraz oczywiście pan Wójt Jan Czyżewski.

Pan Wójt przedstawił swój plan działania na najbliższe cztery lata, a także opisał jakie działania i inwestycje będą zrealizowane w roku 2007. Następnie odbyła się debata nad planami pana Wójta. Na koniec spotkania po uzyskaniu ogólnego consensusu podpisana została (w obecności lokalnej prasy), deklaracja współpracy w kształcie odpowiadającym zarówno panu Wójtowi jak i mieszkańcom Miłocina.

Stowarzyszenie "U Źródeł Ciemięgi"