Pomiń menu

RAPORT ZE SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW BUKOWNA Z BURMISTRZEM MIROSŁAWEM GAJDZISZEWSKIM

 

SPOTKANIE BURMISTRZA BUKOWNA MIROSŁAWA GAJDZISZEWSKIEGO Z MIESZKAŃCAMI MIASTA, ZORGANIZOWANE W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR“

DATA I MIEJSCE SPOTKANIA: 14 kwietnia 2007 roku, sala widowiskowa Centrum Kultury im. Jana Pawła II, ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno

ORGANIZATOR: Fundacja Pracownia Inicjatyw Lokalnych (www.pil.org.pl), Bukowno
PARTNER: Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie (udostępnienie sali i nagłośnienia, pomoc w obsłudze gastronomicznej spotkania)

CZAS TRWANIA SPOTKANIA: 11.00-13.20

UCZESTNICY SPOTKANIA:
Burmistrz Bukowna Mirosław Gajdziszewski
Wiceburmistrz Józef Paluch
Skarbnik Miasta Halina Lekston
Sekretarz Miasta Marcin Cockiewicz
a także (z przedstawicieli władz samorządowych) radni wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Urbańskim.

PROWADZENIE SPOTKANIA: Joanna Lato, Wiceprezeska PIL

MODEROWANIE DYSKUSJI: Agnieszka Kondek, Prezeska PIL

WOLONTARIUSZE (pomoc w przygotowaniu debaty i obsługa debaty):
Marzena Lato, Joanna Czyż, Paweł Piątek, Łukasz Grzanka.

SPOSÓB INFORMOWANIA O SPOTKANIU:
Wiadomość o spotkaniu pojawiła się na następujących stronach internetowych:
– Stronie domowej PIL: www.pil.org.pl,
– Stronie Bukowna: www.bukowno.pl,
– Stronie ulicy Wodąca: www.wodaca.pl,
– Olkuskim portalu internetowym: www.ilkus.pl,
– Olkuskim portalu internetowym: www.eolkusz.pl.

Artykuły dotyczące planowanego spotkania zostały opublikowane w:
– Miesięczniku „Nasz Powiat“ (CZYM POWINNY ZAJĄĆ SIĘ WŁADZE MIASTA?, 6 kwietnia 2007),
– Małopolskim dzienniku „Dziennik Polski“ (MASZ GŁOS – MASZ WYBÓR, 10 kwietnia 2007).
Wszystkie teksty dotyczące spotkania przechowywane są przez Fundację w postaci elektronicznej lub/i papierowej.

Rozdano ok. 80 imiennych zaproszeń na spotkanie oraz na terenie całego miasta rozwieszono 50 plakatów informacyjnych.

PRZEBIEG SPOTKANIA:
W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób. Byli to mieszkańcy miasta (z różnych dzielnic: Wodąca, ulica Sławkowska, Bór Biskupi, Centrum), a w tym: przewodniczący samorządów mieszkańców, komendanci Ochotniczej Straży Pożarnej ze wszystkich jednostek w mieście, komendant Policji, dyrekcja Zespołu Szkół nr 1, dyrektor Zespołu Szkół nr 2, dyrektor Miejskiego Przedszkola, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury, dyrektor Miejskiej Biblioteki, dyrektor NZOZ MEDBUK, dyrektor MZGKiM, Prezes Zarządu Miejskiego Ligi Obrony Kraju oraz Przewodnicząca Koła Bukowno Polskiego Związku Emerytów i Rencistów.
Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 11.00 słowem wstępnym, wygłoszonym przez Joannę Lato, Wiceprezeskę PIL. Wystąpienie Burmistrza trwało 45 minut i skoncentrowane było wokół najważniejszych, zdaniem Mirosława Gajdziszewskiego, problemów Bukowna. Po przemówieniu uczestnicy debaty udali się na poczęstunek, po czym, o godzinie 12.15, rozpoczęła się dyskusja nad planem przedstawionym przez Burmistrza. Uczestnicy debaty mieli okazję do zadawania pytań, na które odpowiedzi nie znaleźli w wystąpieniu Burmistrza. Dyskusja toczyła się głównie wokół kwestii wyglądu miasta, bezpieczeństwa, współpracy kulturalnej oraz infrastruktury. Spotkanie zakończyło się o godzinie 13.20.
W poniedziałek, 16 kwietnia, Burmistrz Bukowna podpisał deklarację zobowiązań, sporządzoną na podstawie protokołu ze spotkania (w załączniku).

SPOSÓB INFORMOWANIA O REZULTACIE SPOTKANIA:
Informacja o spotkaniu wraz z pełną treścią deklaracji zostały opublikowane:
– Na stronie domowej PIL: www.pil.org.pl (w dziale PROJEKTY, wraz z dokumentacją fotograficzną),
– Na stronie Bukowna: www.bukowno.pl (deklaracja w formacie PDF do ściągnięcia),
– Na stronie programu MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR www.maszglos.pl (deklaracja w formacie PDF do ściągnięcia),
– W gazecie lokalnej “Głos Bukowna” (PIERWSZA DEBATA Z MIESZKAŃCAMI, kwiecień 2007),
– W miesięczniku "Nasz Powiat" (BURMISTRZ MÓWIŁ O SWOJEJ STRATEGII, maj 2007).
Informacja o spotkaniu wraz z odsyłaczem do deklaracji zamieszczonej na stronie domowej PIL:
– Strona ulicy Wodąca: www.wodaca.pl,
– Olkuski portal internetowy: www.eolkusz.pl,
– Strona Wrót Małopolski: www.wrotamalopolski.pl (w module Przedsiębiorczości).

Artykuły dotyczące spotkania zostały ponadto opublikowane w:
– Małopolskim dzienniku “Gazeta Krakowska” (BĘDĄ PATRZEĆ IM NA RĘCE, 25 kwietnia 2007),
– Małopolskim dzienniku “Dziennik Polski” (WŁADZA POD LUPĄ, 17 kwietnia 2007).