Pomiń menu

Malbork. Podpisana deklaracja.

21 maja 2007 r., zgodnie z zapowiedzią, w obecności zarządu MC2, Burmistrz miasta Malborka, Andrzej Rychłowski wypełnił i podpisał deklarację zawierającą listę problemów, które postara się rozwiązać w trakcie całej kadencji, oraz zadań, które planuje do realizacji na rok 2007.

Za najważniejsze problemy lokalne Andrzej Rychłowski uznał: 

• brak wykształconego centrum miasta Malborka
• przebudowę ulicy Solnej i zmianę jej funkcji
• zły stan kamienic zabytkowych w mieście
• zły stan wody pitnej w mieście
• brak mieszkań komunalnych i socjalnych 

Do końca kadencji, a więc do roku 2010, Burmistrz zamierza rozwiązać te problemy poprzez:

• budowę deptaku – ul. Kościuszki
• budowę obiektów – ul. Solnej
• przebudowę okolic dworca PKP
• rewitalizację malborskich kamienic
• stację uzdatniania wody i przebudowę sieci miejskich 

Jeszcze w tym roku mieszkańcy Malborka mogą spodziewać się m.in.:

• rozpoczęcia przebudowy centrum miasta (ul. Kościuszki)
• przebudowy okolic cmentarza
• rozpoczęcia budowy budynku socjalnego
• wyremontowania budynku Malbork Welcome Center
• złożenia uchwały o sprzedaży mieszkań komunalnych 

Więcej na stronie www.mc2.malbork.net.pl

Malborskie Centrum KWADRAT