Pomiń menu

Prezydent Rudy Śląskiej podpisał deklarację!

W sobotę, 19 maja 2007, punktualnie o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta rozpoczęło się spotkanie mieszkańców miasta z Prezydentem Rudy Śląskiej Andrzejem Stanią. Spotkanie zostało zorganizowane przez rudzkie stowarzyszenie "Młodzi Europy" w ramach akcji "Masz głos – masz wybór".

Prezydent mówił o problemach miasta i o sposobach ich rozwiązania. Wiele uwagi poświęcił konieczności podejmowania działań w celu stworzenia "Górnośląskiego Związku Metropolitalnego" – czyli związku śląskich miast, które razem miałyby dużo większe możliwości. Podkreślał także, że wielkim atutem miasta jest jego położenie, które trzeba umiejętnie wykorzystać. Prezydent zaznaczył konieczność ciągłego zaludniania miasta poprzez budowanie nowych mieszkań, bez których Ruda Śląska nie może się rozwijać. Stwierdził ponadto, że dalszej troski wymagają sprawy związane z ekologią, edukacją i bezpieczeństwem mieszkańców oraz tworzeniem nowych miejsc pracy.

Kolejnym etapem były pytania uczestników spotkania. Poruszano problemy mieszkańców dzielnicy Chebzie związane z budową Drogowej Trasy Średnicowej, pytano o wysokość czynszów w budynkach należących do miasta i możliwość remontu miejskich kamienic. Poruszono także kwestie pozyskiwania funduszy europejskich oraz ponownie podkreślono potrzebę rozwoju budownictwa mieszkaniowego i lokalnego rynku pracy.

Na koniec spotkania, Prezydent podpisał deklarację, której treść zamieszczona jest poniżej:

W roku 2007:
– Rozpoczęcie budowy centrum Rudy Śląskiej w Nowym Bytomiu w ramach programu integrowania miasta
– Początek nowego budownictwa mieszkaniowego, wraz z przygotowaniem terenów
– Nowe miejsca pracy, za sprawą Śląskiego Parku, Inkubatora oraz utworzenie podstrefy ekonomicznej
– Rozpoczęcie realizacji inwestycji "Park Wodny Oti"

Do końca kadencji:
– Wybudowanie 1000 mieszkań
– Nowe miejsca pracy niezależne od górnictwa
– Budowa centrum miasta
– Wybudowanie "Parku Wodnego Oti"

Zgodnie z zasadami akcji "Masz głos – masz wybór", Stowarzyszenie "Młodzi Europy" będzie monitorować realizację obietnic zawartych w deklaracji.

Dodatkowe informacje zawarte są na stronie internetowej Stowarzyszenia "Młodzi Europy" pod adresem www.me.org.pl

 

 

Młodzi Europy