Pomiń menu

Raport z debaty w Radomiu

 

21 maja odbyła się debata pod hasłem "Porozmawiajmy o Radomiu" organizowana wspólnie przez Stowarzyszenie Kocham Radom oraz Bractwo Rowerowe w ramach akcji "Masz głos, masz wybór".

Udziału w debacie nie wziął niestety prezydent Radomia, Pan Andrzej Kosztowniak. Uczestniczyło w niej natomiast między innymi dwoje parlamentarzystów, troje radnych, przedstawiciele różnych środowisk społecznych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, animatorzy kultury, studenci, emeryci, zwykli mieszkańcy, oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Określono priorytetowe, zdaniem mieszkańców, działania dla władz miasta na całą kadencję oraz na pierwszy rok.

Przyjęliśmy deklarację najważniejszych problemów miasta oraz sposobów ich rozwiązania: postulatów na całą kadencję oraz na pierwszy rok (pobierz).

Deklaracje prezydenta wzięliśmy z jego oficjalnego programu wyborczego na stronie www.kosztowniak.pl oraz z licznych prasowych zapisów konferencji prasowych, debat i wywiadów.

Tło:

1) Pierwsze zaproszenie wraz z informacją o akcji skierowaliśmy do prezydenta Radomia, Pana Andrzeja Kosztowniaka, w dniu 15 marca. Nie informowaliśmy o tym fakcie mediów, gdyżchcieliśmy najpierw uzgodnić dogodny termin debaty. Mimo kilkukrotnych zapytań o odpowiedź, takiej nie dostaliśmy
2) Po dołączeniu do akcji Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, w dniu 11 kwietnia zwolaliśmy wspólną konferencję prasową informującą o akcji (informacja ukazała się również na stronie maszglos.pl). W związku z brakiem odpowiedzi na nasze wcześniejsze zaproszenie oraz z obowiązującym jeszcze wówczas terminem na przeprowadzenie debaty do 30 kwietnia, poinformowaliśmy o proponowanym terminie debaty na 24 kwietnia.
3) W reakcji na naszą konferencję i jej szeroki oddźwięk medialny, prezydent wystosował następnego dnia bardzo agresywne stanowisko.
4) Staraliśmy się wyjaśnić przyczyny ewentualnego nieporozumienia, przekazując stosowne wyjaśnienia mediom na konferencji prasowej, jak również w mojej bezpośredniej rozmowie z prezydentem
5) 27 kwietnia ponownie zaproszenie – z prośbą o udział w debacie i o wskazanie dogodnego terminu.
6) Po wielokrotnych monitach 11 maja uzyskaliśmy wreszcie oficjalną odpowiedź.

Zgodnie z sugestiami Państwa (byliśmy w stałym kontakcie z p. Pauliną Tymoszczuk), zdecydowaliśmy się zorganizować jednak debatę z mieszkańcami, mimo braku prezydenta.

Od strony organizacyjnej mieliśmy wszystko uzgodnione: mieliśmy zgodę Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu na udostępnienie auli (jest to dogodne miejsce, w centrum miasta, odbywały się tam już wcześniej różne debaty publiczne, w tym przed jesiennymi wyborami samorządowymi).

Uzyskaliśmy patronat medialny głównych mediów lokalnych (Telewizja Dami, Gazeta Wyborcza w Radomiu, Radio Rekord i Radio dla Ciebie, Tygodnik 7 Dni, dwa portale internetowe). Byliśmy przygotowani do druku i wieszania plakatów.

Jeśli chodzi o kolejne zadanie, monitorowanie wypełniania deklaracji, z uwagi na konflikt interesu (prezes stowarzyszenia Kocham Radom jest zarazem radnym), podejmiemy współpracę z inną organizacją, która wykona za nas te zadania.

Jakub Kluziński
Prezes Stowarzyszenia Kocham Radom

Radom, 31 maja 2007