Pomiń menu

Spotkanie z Burmistrzem w Dzierżoniowie

Data: 26 maj 2007

Uczestnicy: Burmistrz Marek Piorun, Prowadzący Jakub Kurek, mieszkańcy, media

Liczba mieszkańców: 10

Obecność mediów: "Tygodnik Dzierżoniowski", TV Sudecka

Czas trwania spotkania: 1h 45 min

Przebieg spotkania:

1. Powitanie Burmistrza, mieszkańców, przedstawienie zasad akcji, regulaminu i planu spotkania

2. Prezentacja przez Burmistrza 5 obszarów z najważniejszymi i najpilniejszymi zadaniami do wykonania wraz z planem działań na najbliższy rok oraz do końca kadencji. Powyższe obszary to oświata, gospodarka, infrastruktura, mieszkalnictwo, opieka społeczna.

3. Dyskusja z mieszkańcami (poza wymienionymi obszarami, pojawiły się problemy dofinansowań z Unii do działalności gospodarczej, aktywności obywatelskiej mieszkańców itd)

4. Podsumowanie dyskusji oraz sporządzenie szkicu deklaracji.

5. Zakończenie spotkania.

6. Czas dla mediow. Wywiadów lokalnej gazecie oraz telewizji udzielili Burmistrz Marek Piorun oraz Jakub Kurek

Deklaracja została dopracowana stylistycznie i podpisana przez Burmistrza w ciągu dwóch dni po spotkaniu.

Materiał w lokalnej telewizji pojawił się dwa dni po spotkaniu.

Treść deklaracji została podana do wiadomości publicznej i zostanie umieszczona w najnowszych wydaniach Tygodnika Dzierżoniowskiego i na portalu www.doba.pl.

 

Jakub Kurek

Młode Centrum – Dzierżoniów