Pomiń menu

Spotkanie z burmistrzem w Gorlicach

Spotkanie odbyło się w auli Domu Nauczyciela. Przybyły 34 osoby. Na spotkanie zaproszono ekspertów z tematu geotermii oraz specjalistów z dziedziny solarów. Miasto chce starać sie o dofinansowanie montażu solarów na domach mieszkalnych z Funduszu Spójności.

Tematy geotermalne dotyczą badania złóż na terenie powiatu gorlickiego.

Burmistrz złożył sprawozdanie z planu inwestycyjnego na 2007rok.

Pytania z sali i dyskusja to dalsza część spotkania. Odpowiedzi burmistrza i jego zastępcy stworzyły deklarację działań na najbliższe miesiące które bedziemy pilotować

Na spotkaniu zaprezentowano ideę akcji "Masz głos". Deklarację tą stworzono i podpisano.

Protokołowała Bużniak Małgorzata

Opis, raport Kowalska Barbara

Porozumienie Gorlickie