Pomiń menu

Działania Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia

Została przeprowadzona ankieta wśród osób, które po raz pierwszy uczestniczyły w wyborach na temat  tego co wiedzą o obecnych władzach samorządowych miasta Jarosławia. Okazało się, że młodzi ludzie niezbyt interesują się tym kto wygrał wybory,  jakie obietnice wyborcze są realizowane.
Odbyło s
ię kilka spotkań z mieszkańcami ,ale frekwencja nie jest nadzwyczajna.

Burmistrz miasta Jarosławia otrzymał ofertę podpisania deklaracji i mamy nadzieję , że wkrótce deklaracja zostanie  nam przekazana i upubliczniona. Większość działań na naszym terenie dotyczy młodzieży, ponieważ w niej widzimy możliwości zmiany zachowań i zachętę, aby potraktowali samorząd jako swoją sprawę i przyszłość, do której należy się przygotować . 

Teresa Krasnowska

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia