Pomiń menu

Podpisanie deklaracji przez Prezydenta Kołobrzegu

W dniu 29.05.07 w sali konferencyjnej hotelu ,,Centrum" odbyło sie spotkanie prezydenta miasta Kołobrzegu Pana Janusza Gromka z mieszkańcami.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe ,,Kołobrzeg 2010".W spotkaniu uczestniczyło około 70 mieszkańców. Na spotkanie Pan Prezydent przybył w raz z naczelnikami wydziałów – komunalnego,inwestycji i kultury i sportu.
Po powitaniu wszystkich uczestników i gości przez przewodniczącego stowarzyszenia Pana Jana Śleszyńskiego oraz przedstawieniu planu i regulaminu  spotkania głos zabrał Pan Janusz Gromek.W trakcie swojego wystąpienia przedstawił problemy miasta które zamierza rozwiązywać w ciągu pierwszego roku swojej kadencji oraz latach następnych. Na zakończenie spotkania Pan prezydent podpisał deklaracje następującej treści:

"Kołobrzeg, 29.05.2007 r.

Deklaracja Prezydenta Kołobrzegu dotycząca rozwiązywania lokalnych problemów Jako Prezydent Miasta Kołobrzeg za najważniejsze problemy lokalne uważam:
   1.      Niewydolny system komunikacyjny miasta.
   2.      Postępująca degradacja strefy uzdrowiskowej.
   3.      Proces zanikania plaży i degradacja wydm.
   4.      Niespełniania przez istniejący port jachtowy warunków obsługi jachtów pod względem technicznym i ilościowym.
   5.      Niewystarczająca baza kulturalna.

W trakcie mojej kadencji (2006-2010) będę sie starał rozwiązać te problemy, poprzez:
   1.      Budowa małej obwodnicy miasta.
   2.      Rewitalizacja parku w strefie uzdrowiskowej, remont ul. Rodziewiczówny.
   3.      Wypracowanie koncepcji i wg. niej realizacja inwestycji ochrony brzegu morskiego.

   4.      Modernizacja portu jachtowego.

   5.      Budowa Regionalnego Centrum Kultury.
   6.      Ponadto: budowa stadionu piłkarskiego i euro boiska.

W 2007 roku zamierza doprowadzić do :
   1.      Opracowania projektu małej obwodnicy (I i II etap).
   2.      Doprowadzenie do zatwierdzenia miejscowego planu przestrzennego  zagospodarowania strefy uzdrowiskowej oraz południowo-wschodniej części miasta (Trzebiatowska).
   3.      Wypracowanie koncepcji ochrony brzegu morskiego.
   4.      Korekta dokumentacji projektowej stadionu sportowego.
   5.      Opracowanie koncepcji modernizacji portu jachtowego    

Działania prezydenta monitorować będzie Kołobrzeska Inicjatywa Obywatelska.

Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010"