Pomiń menu

Sprawozdanie ze spotkania z mieszkańcami Redy

Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności

EUREKA

 

84 – 230 Rumia, ul. Mickiewicza 19

tel. 605 196 087, email:[email protected]

 

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA BURMISTRZA MIASTA REDY

Z MIESZKAŃCAMI

W dniu 5 czerwca 2007 roku w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Redy pana Krzysztofa Krzemińskiego oraz Zastępcy Burmistrza pana Janusza Molaka, z mieszkańcami miasta. Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie EUREKA w ramach Akcji Fundacji Batorego „Masz głos, masz wybór” . Mimo niewielkiej frekwencji spotkanie miało żywiony przebieg , a wszyscy zebrani wykazali duże zainteresowanie sprawami miasta. Spotkanie trwało blisko dwie godziny od 18.30 do 20.20.

Po przedstawieniu przez organizatorów celów, założeń i programu Akcji, głos zabrał pan burmistrz Krzemiński . Przedstawił ogólnie program władz miasta w najbliższym okresie, szeroko wyjaśniając zebranym sprawy, którymi byli najbardziej zainteresowani.

Do spraw tych, omawianych najszerzej należały: kanalizacja miasta oraz budowa obwodnicy i drogi między Redą (ul.Leśna ) a Rumią (ul Cegielniana),  traktowanej jako rozwiązanie, które w krótkim czasie ma doprowadzić do rozwiązania najbardziej palącego problemu transportu przez Redę.

Według słów Burmistrza przedsięwzięcie dotyczące kanalizacji „starej” części miasta,  przeprowadzone zostanie przez PEWIK w 2008 roku w ramach programu ISPA.

Dalsza część spotkania poświęcona była w dużej części problemom transportowym. Natężenie ruchu na jednokierunkowych pasach ul Gdańskiej wynosi,  jak poinformował Burmistrz 46 tysięcy /dobę. Przejazd przez miasto, trasą z Trójmiasta na Hel i Szczecin jest praktycznie sparaliżowany, droga ta przecina miasto co, utrudnia normalne funkcjonowanie mieszkańcom.  Od lat mówi się o Obwodnicy Północnej, najpoważniejszej inwestycji w regionie, która ten problem ma rozwiązać. Inwestycja ma szansę na realizację w okresie 2007-13, ze względu na nadanie jej rangi krajowej. W przyszłym roku gminy, przez które droga będzie przebiegać,  czyli Gdynia, Rumia i Reda, przygotują wspólnie projekt. W szybszym czasie, bo już od przyszłego roku ma być realizowna droga Cegielniana-Leśna, która w najbliższym czasie ma rozładować ruch drogowy przez miasto.

Organizatorzy i goście ustalili, że temat transportu przez Redę powinien być głównym tematem w czasie debaty , która przeprowadzona zostanie w listopadzie tego roku.

W dalszej części omówione zostały problemy złego stanu sal gimnastycznych w placówkach oświatowych oraz braku centrum kulturalnego i miejsc rekreacji, w których młodzież mogłaby spędzać czas wolny. Tę część spotkania omawiał burmistrz Molak.

Na koniec spotkania burmistrz Krzemiński przedstawił zobowiązania podjęte w ramach deklaracji , której treść była tematem krótkiej dyskusji. Ostatecznie treść deklaracji została zaakceptowana przez zebranych.

Organizatorzy spotkania – przedstawiciele Stowarzyszenia EUREKA podziękowali wszystkim za udział, prosząc jednocześnie o włączenie się w dalsze działania w ramach Akcji „Masz głos, masz wybór”. Spotkanie zakończyło się w przyjaznej atmosferze. 

Reda 6 czerwca 2007 roku

Europejskie Ugrupowanie na rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności EUREKA