Pomiń menu

Raport ze spotkania z Prezydentem Szczecina

W środę, 9 maja w sali sesyjnej Rady Miasta odbyło się spotkanie, zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji "Masz głos – masz wybór", której celem jest zainteresowanie mieszkańców lokalnymi sprawami i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek opowiadał, jak problemy stoją przed Szczecina i o tym w jaki sposób zamierza zmienić miasto. Debatę razem z naszym stowarzyszeniem organizowały także: Niezależne Zrzeszenie Studentów Szczecin oraz Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Pro Pomerania.

 

Za najważniejsze problemy prezydent uznał:

1. Zmniejszającą się ilość mieszkańców.
2. Niewykorzystywanie naturalnych problemów miasta.
3. Brak kompleksowej wizji rozwoju.
4. Zły wizerunek Miasta w dziedzinie inwestycji.
5. Źle funkcjonująca infrastruktura komunalna.

Dalej w deklaracji prezydent pisze jakie problemy będzie starał się rozwiązać

w trakcie całej kadencji:

1. Stworzenie realnej wizji rozwoju Miasta.
2. Budowanie obszaru metropolitarnego.
3. Wprowadzenie innowacyjnych technologii i usług.
4. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu Miastem.
5. Rozwój turystyki i rekreacji.

W 2007 roku prezydent zobowiązał się doprowadzić do:

1. Zakończenie restrukturyzacji Magistratu.
2. Zakończenie pierwszego etapu przekształceń w szczecińskich szkołach.
3. Wykorzystanie imprezy „The Tall Ships Races” do promocji Miasta.
4. Uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
5. Rozpoczęcia prac nad inwestycjami infrastrukturalnymi

Kadencja Piotra Krzystka trwa stosunkowo krótko trudno więc oceniać jakim okaże się gospodarzem, na pewno jednak można uznać, iż jest zręcznym politykiem, bowiem problemy i zobowiązania, które postanowił wpisać do deklaracji są na tyle ogólnikowo, że z pewnością prezydentowi łatwo będzie się z nich „wywiązać”.

Rozpoczęcie prac nad inwestycjami infrastrukturalnymi czy promocja miasta z okazji jednostkowej imprezy mógł obiecać nawet Marian Jurczyk, a następnie z końcem kadencji argumentować, że się wywiązał, bo przecież pewne inwestycje „ruszyły”. Podobnie za rządów Piotra Krzystka z pewnością uda się wprowadzić jakieś „innowacyjne technologie i usługi”, ale jest bardzo wątpliwe czy liczba tych innowacji będzie na tyle duża by Szczecina stał się miastem zdecydowanie bardziej nowoczesnym.

Prezydent unikał konkretnych zobowiązań w przygotowanej przez siebie deklaracji, nie mógł ich jednak uniknąć  podczas debaty z mieszkańcami czy członkami naszego Stowarzyszenia.

Padały pytania na temat likwidacji szkół, budowy nowego stadionu piłkarskiego, hali widowiskowej, remontu dróg, tworzenia ścieżek rowerowych czy projektu „szybkiego tramwaju”. Mieszkańcy domagali się również rozwiązania drobnych problemów, które im przeszkadzają takich jak np. dyskoteka w bloku przy al. Jedności Narodowej.

Praktycznie na każdy postulat mieszkańców prezydent odpowiadał przychylnie, mało jednak było konkretów, terminów rozpoczęcia i zakończenia wyżej wymienionych projektów. Jedną z bardziej konkretnych deklaracji była budowa nowego stadionu piłkarskiego na lotnisku w Dąbiu. Stadion ma mieć 35 tys. miejsc, co wg prezydenta jest liczbą wystarczająca, zaś wg nas zdecydowanie zbyt małą. Mniejszy stadion jest tańszy w budowie jednak jest inwestycją, która może zdecydowanie dłużej się zwracać, nie mówiąc już o tym, że po wybudowaniu stadionów w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Warszawie nasze miasto dalej pozostanie miastem ze stadionem o niższym standardzie niż stolice inny województw. Nie ma więc większych szans by do Szczecina regularnie przyjeżdżała reprezentacja Polski, zwłaszcza, że inne stadiony również będą musiały na siebie zarabiać.

Co gorsza budowa stadionu jest planowana na koniec kadencji, doświadczenie uczy, że to co politycy planują na koniec kadencji najczęściej w ogóle nie jest realizowane.
Podczas spotkania prezydent przekonywał, że ma wizję rozwoju Szczecina i wg niego jest to wizja realna. O tym w jakim stopniu będzie realizował swoją wizję będziemy informować na bieżąco, gdyż akcja Masz głos-masz wybór trwa 4 lata.

Kolejna debata odbędzie się na przełomie października i listopada. Nastąpi wtedy podsumowanie pierwszego roku kadencji prezydenta Szczecina, a także wraz z prezydentem omówimy stopień zrealizowania dzisiaj podpisanej deklaracji, osiągnięcia i problemy, które wyniknęły w związku z realizacją. Informacje o dokładnym terminie następnej debaty, a także wszelkie inne informacje dotyczące organizowanej przez nas akcji można znaleźć na naszej stronie internetowej.

W dziale goście KoLibra wkrótce będzie można obejrzeć zdjęcia z debaty z prezydentem P. Krzystkiem.

                 Łukasz Paradowski

 

 

Stowarzyszenie KoLiber – Szczecin