Pomiń menu

Deklaracja Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego .

W dniu 21 maja 2007 roku po kilkunastu rozmowach została podpisana przez z-ca burmistrza Teresę Jasińską deklaracja programowa na lata 2006-2010. Wcześniejsze rozmowy podczas konferencji prasowej z Burmistrzem Pyrzyc Kazimierzem Lipińskim wskazywały na wolę wspólpracy , jako najważniejsze priorytety wskazał :

-budowę tężni ,

-budowę sali widowiskowo- sportowej wraz ze świetlicą wiejska w Żabowie

-dokończenie budowy Pyrzyckiego Domu Kultury

 

Otrzymana przez nas deklaracja jest właściwie Strategią Rozwoju Gminy http://www.bip.pyrzyce.um.gov.pl/strony/menu/34.dhtml

Podjeliśmy decyzje o monitoringowaniu działań Burmistrza Pyrzyc ii Radnych Miasta oraz o przekazywaniu mieszkańcom miasta informacji na temat podjętych działąń i realizacji obietnic przed wyborczych

 

International Club Kiwanis Pyrzyce