Pomiń menu

Czarna Białostocka w akcji

11 maja 2007 r. o godzinie 17.30 w Szkole Podstawowej Nr 2 im.R.Traugutta odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Czarna Białostocka z Burmistrzem Tadeuszem Matejko na temat planów samorządu na rok 2007 i wszystkie cztery lata kadencji. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic.

W spotkaniu uczestniczył też Przewodniczący Rady Miejskiej, dwóch radnych, zastępca Burmistrza i kierownik Wydziału Inwestycji. Na spotkanie przyszło 20 mieszkańców. Byli  przedstawiciele mieszkańców bloków, posesji prywatnych, matki wychowujące małe dzieci, przedstawiciele małego i dużego biznesu. Burmistrz przedstawił problemy i zadania gminy, które zamierza rozwiązać w trakcie trwania swojej kadencji. Mówił o planowanych inwestycjach budowy dróg, ramontach bydynków gminnych, poprawie bazpieczeństwa mieszkańców i zagospodarowaniu czasu wolnego młodzieży.

Po wystąpieniu Burmistrza zebrani zadawali pytania dotyczące nurtujących ich problemów jak: braku placów zabaw dla dzieci, poprawy funkcjonowania oczyszczalni ścieków, estetyki miasta kontroli jakości wykonania inwestycji na terenie miasta. Problemów było tak wiele, że spotkanie przedłużyło się znacznie. W wyniku dyskusji powstał dokument deklaracji, który Burmistrz podpisał kilka dni później. Na zakończenie spotkania burmistrz podziękował organizatorom za umożliwienie dialogu mieszkańców z samorządem, co, jak ma nadzieję, wzmocni poczucie współodpowiedzialności za gminę.

Zebrani deklarowali swoją obecność na kolejnych spotkaniach z samorządowcami. W naszej gminie nie było dotąd tradycji debat publicznych i mamy nadzieję, że to się wkrótce zmieni.  

Janina Wołodźko

Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic