Pomiń menu

Raport z akcji w Opolu

18 maja 2007 w opolskim Ratuszu wraz z konsultacjami społecznymi dotyczącymi Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Opola – Stolicy Polskiej Piosenki – na lata 2004-2015 oraz Programu Rozwoju Miasta Opola na lata 2007-2015 odbyła się akcja "Masz głos, masz wybór", podczas której miało miejsce pierwsze działanie w ramach akcji -otwarte spotkanie prezydenta z mieszkańcami miasta.

Prezydent przedstawił zadania samorządu na najbliższy rok, oraz plany na całą kadencję związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Opola – Stolicy Polskiej Piosenki – na lata 2004-2015 oraz Programu Rozwoju Miasta Opola na lata 2007-2015.

Podczas spotkania mieszkańcy mogli odnieść się do programu zaproponowanego przez prezydenta, zadawać pytania i prosić o wyjaśnienia.

Największą bolączką mieszkańców okazał się brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych, hałas w rynku, korki w centrum miasta, zakłócanie spokoju, dziurawe drogi. Powstaje właśnie raport ze spotkań z mieszkańcami.


Jak zapowiedział prezydent wszystkie uwagi zostaną przekazane odpowiednim jednostkom, które zajmą się problemami.


Spotkanie miało zakończyć się podpisaniem przez prezydenta zobowiązania do realizacji przedstawionych planów i zadań, jednak z uwagi na złożoność problemów poprosił o czas na podpisanie zobowiązania w terminie późniejszym (najdalej do 10 czerwca br.)

Młode Centrum – Koło w Opolu