Pomiń menu

Streszczenie z realizacji zadania 2.

"Towarzystwo Swiętego Mikołaja – działającego cały rok’’  realizowało w miesiącu czerwcu  monitoring  z zakresu współpracy pomiędzy policją,  strażą miejską a społeczeństwem.

Niezależne forum dyskusyjne w Wieliczce  było  aż…..12,5 tysiąca razy odwiedzane. Wieliczanie napisali  prawie 1000 komentarzy.

Najbardziej zaciekła dyskusja dotyczyła Policji i Straży Miejskiej w Wieliczce. Dyskusja o powiatowej policji, początkowo prawie bez wyjątku krytyczna, nabrała właściwego kształtu dzięki błyskawicznej i skutecznej interwencji dwóch przedstawicieli policji: Mady i Copa.

Dwaj policjanci z pasją zaczęli wyjaśniać specyfikę swej pracy, udzielać porad prawnych i prowadzić dyskusję na temat codziennej pracy stróżów prawa. Tematami poruszanymi były: posterunek policji nie powinien być taki kawał za miastem, nawet ciężko komuś wytłumaczyć jak ma tam trafić. Dyskutujący wskazywali miejsca niebezpieczne w mieście i okolicy. Poruszono temat zagrożeń młodzieży poprzez sekty satanizmu i coraz częściej pojawiące się zagrożenie tzw’’pigułka gwałtu”.

Tematem który wzbudził największe zainteresowanie …  były  wspaniałe psy policyjne. Dowiedzieliśmy się również, że policja ma swojego patrona-świętego , który się nią opiekuje a to Swięty Michał Archanioł.

Dodatkowym efektem tej dyskusji  jest nawiązanie współpracy policji z społeczeństwem, czyli: 

  • Dni otwarte policji – próba ich  zorganizowania.
  • Zorganizowanie "kroniki kryminalnej"  przez policję czyli o pracy policji na terenie powiatu wielickiego.
  • Zorganizowanie  imprezy  mikołajowej dla dzieci w układzie partnerskim:  policja – Towarzystwo Świętego Mikołaja.
  • Pomoc policji w doradztwie w  zakresie  organizacji i prawidłowym ułożeniu  spraw technicznych zajęć na strzelnicy dla młodzieży i dorosłych (15 osób). Jeśli będzie wola policji w uczestnictwie – sprawa jest otwarta.

Natomiast sprawę realizacji monitorigu z współpracy z wielicką strażą miejska mogę określić słowem: żadna…

Jest wiele zarzutów do jej  funkcjonowania, komendant Straży Miejskiej początkowo  obiecał, że porozmawia na forum dyskusyjnym, następnie się wycofał. Sprawa zostanie pisemnie przekazana burmistrzowi wieliczki.

 

Towarzystwo Świętego Mikołaja – działającego cały rok