Pomiń menu

Uniki burmistrza

Po dwóch oficjalnych spotkaniach z Panem burmistrzem Tomaszowa Ryszardem Sobczukiem w sprawie organizacji spotkanie z mieszkańcami miasta nie doszło do porozumienia. Pan burmistrz nie zadeklarował jednoznacznie ani swojej zgody ani jej braku. W dalszym ciągu będziemy spotykać się z nim także nieoficjalnie by na jesieni mogło dojść do spotkania w jakiejkolwiek formie. Na początek września stowarzyszenie NIWA organizuje piknik organizacji pozarządowych, na który chcemy zaprosić burmistrza. Postaramy się by zgodziła się na formułę otwartego mikrofonu i odpowiedział na kilka pytań.

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego NIWA