Pomiń menu

Informacja ze strony internetowej Urzędu Miasta Świebodzice,

Informacje ze strony Urzędu Miasta Świebodzice.

Monitoring działań Burmistrza Miasta w ramach Akcji Masz Głos Masz przejęła Liga Kobiet Polskich z siedzibą w Swidnicy ( koordynatorka projektu Ewa Dziwosz )

Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Świebodzicach pozyskało środki finansowe z Fundacji Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów na realizację kolejnej debaty mieszkańców Świebodzic z Burmistrzem Miasta oraz na przygotowanie materiałów promocyjnych podsumowujących pierwszy rok kadencji Burmistrza.

Przypominamy, że pierwsze spotkanie w ramach projektu "Masz głos, masz wybór" odbyło się 8 maja 2007 r. w Klubie Włókniarz. Spotkanie zorganizowała Ewa Dziwosz, szefowa Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Burmistrz przedstawił mieszkańcom swój plan działania w zakresie rozwiązywania problemów Miasta na ten rok oraz na całą kadencję. Deklaracje zostały spisane i już dziś widać, że mają one swoje pokrycie w czynach:

M.in. został opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, emeryci, renciści i osoby niepełnosprawnej maja możliwość korzystania ze zniżek na bilety na basen, trwają prace kanalizacyjne.

Kolejne spotkanie odbędzie się w listopadzie b.r., gdzie Burmistrz będzie mówił o tym, co udało mu się zrealizować z majowej deklaracji.

DO POBRANIA:

Koordynator projektu: Ewa Dziwosz
Prowadzenie monitoringu: Liga Kobiet Polskich Koło w Świdnicy

 

 

Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej