Pomiń menu

Grupa dyskusyjna poświęcona Deklaracji Hanny Gronkiewicz Waltz

 

Jeszcze w czerwcu została uruchomiona grupa duskusyjna "Deklaracja Hanny Gronkiewicz Waltz".  Pełni ona rolę przestrzeni dla elektronicznej debaty publicznej poswięconej zobowiązaniom Pani Prezydent ujętym w Deklaracji podpisanej podczas pierwszej debaty.

Po otrzymaniu dotacji zajmiemy sie promocją grupy aby w ramach wstępu do kolejnej podsumowującej debaty zapoznać MIeszkańców  Warszawy z zobowiązaniami, jakich realizacji podjęła się Pani Prezydent.

Do analizy przemian powstałych w wyniku realizacji treści Deklaracji zaprosimy znanych i cieszących się autorytetem w warszawskim środowisku – specjalistów z różnych dziedzin.

Postaramy się zbudować płaszczyznę dialogu na linii władza-obywatel, aby zwiększyć współudział obywateli w życiu publicznym oraz zainteresować ich tokiem postępowania w sprawach, których rozwiązanie nie zawsze jest rzeczą łatwą, z woli wyborców jednak odpowiedzialność za nie ponosi Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz Waltz.

Adres grupy:
http://groups.google.pl/group/deklaracja_hanny_gronkiewicz_waltz?hl=pl

Ogólnopolski Serwis Obywatelski Sejmisja.pl