Pomiń menu

DEKLARACJA BURMISTRZA MIASTA GARWOLIN

DEKLARACJA BURMISTRZA MIASTA GARWOLIN
dotycząca rozwiązywania lokalnych problemów


                                   Garwolin, 29-05-2007

Jako Burmistrz Miasta Garwolin za najważniejsze problemy lokalne uważam:

 • bezrobocie
 • brak lokali mieszkalnych-komunalnych
 • brak parkingów i ścieżek rowerowych
 • stan dróg miejskich
 • niewystarczające zaplecze sportowo-rekreacyjne (basen, boiska wielofunkcyjne, place zabaw)
 • niedostateczne zabezpieczenie przeciwpowodziowe

W trakcie mojej kadencji (2006-2010) będę się starał rozwiązać/ zniwelować te problemy poprzez:

 • stworzenie miejsc pracy
 • budowę lub adaptację lokali komunalnych
 • systematyczną budowę dróg
 • budowę zbiornika retencyjnego
 • budowę krytej pływalni
 • pozyskiwanie środków pomocowych na realizację zadań

W 2007 roku zamierzam doprowadzić do:

 • uchwalenia lokalnego programu rewitalizacji miasta
 • opracowania koncepcji i projektu budowy krytej pływalni z lodowiskiem
 • pozyskanie środków zewnętrznych  na realizację  zadań miasta
 • budowę windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych przy Centrum Sportu i Kultury
 • remonty dróg miejskich

         
                                                       B U R M I S T R Z
                                                        Tadeusz Mikulski

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego "Wspólnota Powiatowa"