Pomiń menu

Kolejna debata w Świebodzicach 30 listopada 

W imieniu organizatorów spotkania przedwyborczego w ramach kampanii społecznej „Masz Głos Masz Wybór” serdecznie dziękuję mieszkańcom Świebodzic za udział w spotkaniu przedwyborczym, zorganizowanym w Klubie Seniora przez organizacje pozarządowe: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, oraz Chór Akord. Spotkanie odbyło się w dniu 17 października przy udziale kandydatów do parlamentu. Wśród 6 kandydatów biorących udział w spotkaniu przedwyborczym w Świebodzicach trzech uzyskało mandaty. Są to:

Anna Zalewska z listy PiS (Sejm) uzyskała w Świebodzicach 959 głosów
Henryk Gołębiewski z listy LiD (Sejm) uzyskał w Świebodzicach 320 głosów
Stanisław Jurewicz z listy PO (Senat) uzyskał w Świebodzicach 3505 głosów

Kolejne spotkanie w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” odbędzie się 30 listopada. Tym razem Mieszkańcy spotkają się z burmistrzem Bogdanem Koźuchowiczem, który zostanie rozliczony z deklaracji złożonej świebodziczanom 8 maja tego roku.

Koordynatorka projektu Ewa Dziwosz
http://www.dziennik.swidnica.pl/

 

Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej