Pomiń menu

Raport z monitoringu zobowiązań burmistrza Trzebini na rok 2007

 

Raport z monitoringu

Zobowiązania burmistrza miasta Trzebinia na rok 2007.
Dnia 27 kwietnia 2007r. burmistrz miasta Trzebinia Adam Adamczyk, po spotkaniu z mieszkańcami podpisał Deklarację, zawierającą plany na najbliższy rok kadencji.

Zobowiązanie na 2007 rok obejmowało:

1) opracowanie finalnej dokumentacji projektowej modernizacji Rynku i budowy parkingu przy ul. Młoszowskiej,

2) zakup budynków mieszkalnych (Rynek nr 25 i 26, były Dom Górnika przy ul. Grunwaldzkiej

3) budowę ronda przy ul. Kościuszki (realizacja 2007/2008).

Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa przeprowadziło monitoring w oparciu o bezpośrednią obserwację działań Urzędu Miasta oraz kontakty osobiste z urzędnikami. Informacje czerpaliśmy z oficjalnej strony internetowej Urzędu (www.trzebinia.pl), a także poprzez analizę uchwały budżetowej na rok 2007 oraz uchwał Rady Miasta. Korzystaliśmy również z dokumentów opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto zapoznaliśmy się z opinią prasy lokalnej oraz mieszkańców.       Działania władz Trzebini obserwowaliśmy od momentu podpisania Deklaracji, natomiast właściwy monitoring rozpoczął się w sierpniu i trwał do końca października.

Projekty Rynku oraz dwupoziomowego parkingu przy ul. Młoszowskiej zostały przygotowane i przedstawione zainteresowanym radnym we wrześniu 2007r. Dokumenty projektowe dostępne są w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Plany  rewitalizacji obejmują centrum miasta: płytę Rynku i ulicę Rynek wraz z przyległymi pierzejami oraz ciągi komunikacyjne. Planowany do likwidacji parking znajdujący się obecnie przy południowej pierzei Rynku, zastąpiony zostanie dwupoziomowym parkingiem przy ulicy Młoszowskiej. Przy parkingu znajdować się będą szalety publiczne. Wizualizacja projektu przygotowana  przez biuro projektowe zostanie udostępniona zainteresowanym.

W tym roku zostały zakupione, zgodnie z zobowiązaniem, budynki położone przy Rynku ( nr 25 i 26). 11 października 2007 gmina rozstrzygnęła przetarg na adaptację i modernizację byłego hotelu robotniczego przy ulicy Grunwaldzkiej 97a w Sierszy. Zwycięska firma wykona wszystkie prace za kwotę 2.247.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina Trzebinia otrzyma bezzwrotne dofinansowanie z Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 30%  kosztów utworzenia nowej substancji mieszkaniowej, czyli nieco ponad 623 tys. zł. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w najbliższych tygodniach, a ich zakończenie na przełomie zimy i wiosny roku 2009.

Na zlecenie gminy Trzebinia zakończone zostały prace związane ze stworzeniem niezbędnej dokumentacji umożliwiającej przebudowę skrzyżowania ulicy Kościuszki (drogi krajowej nr 79) z ulicą Pułaskiego. Środki na realizację wyżej wymienionego planu zostały przewidziane w uchwale budżetowej Rady Miasta. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami opracowywana  na zlecenie gminy dokumentacja obejmuje między innymi: wykonanie badań geologicznych, opracowanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu budowlanego i studium wykonalności, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz pozwolenia na budowę. Pierwsza część projektu dotycząca przebudowy skrzyżowania ulic Kościuszki i Pułaskiego została zakończona wydaniem zezwolenia na budowę w maju 2007r. Administrator drogi (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) będzie mógł przystąpić do prac budowlanych związanych z przebudową skrzyżowania, w miejsce którego założono wykonanie ronda.

Przeprowadzony monitoring wykazał, że powzięte przez burmistrza Adama Adamczyka zobowiązania zostały wypełnione. Zdecydowane działania Urzędu Miasta oraz ich tempo zdają się zapowiadać równie skuteczną realizację planów długoterminowych.

 

Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa (CIRS)