Pomiń menu

Debata Obywatelska w Częstochowie

 

W dniu 23 listopada 2007 r. w galerii „Konduktorownia” (Regionalne Towarzystwo  Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie), mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 34/36, odbyła się debata obywatelska zorganizowana z okazji rocznicy wyborów samorządowych w ramach akcji „Masz głos, masz wybór” przez stowarzyszenie „Progresja” oraz „Studencka Inicjatywa Obywatelska”.

 

Wśród obecnych znaleźli się m.in.: Jarosław Kapsa, doradca prezydenta Tadeusza Wrony ds. gospodarczych; Marcin Maranda, Radny Miasta oraz prezes stowarzyszenia „Akcja Lokalna Novum” a także przedstawiciele innych częstochowskich organizacji pozarządowych. Debatę poprowadził Janusz Pawlikowski, dziennikarz „Życia Częstochowskiego”.

 

Na początku spotkania organizatorzy przypomnieli zasady i główne założenia akcji „Masz głos, masz wybór”, a także przytoczyli tematy poruszane przez Prezydenta Miasta podczas kwietniowej debaty z mieszkańcami (protokół dostępny jest m.in. na stronie www.maszglos.pl).

 

Pierwszą poruszaną kwestią była sprawa darmowych słupów ogłoszeniowych dla twórców kultury oraz organizatorów imprez artystycznych w mieście. Sprawa ‘symbolicznego słupa’ (obiecanego przez Prezydenta podczas kwietniowego spotkania) postawionego w centrum miasta na dzień przed debatą listopadową była przytaczana parokrotnie jako namacalny efekt dialogu obywateli z Władzą.

 

Dużą część spotkania stanowiła dyskusja co do relacji pomiędzy mieszkańcami miasta, NGO’sami a władzami samorządowymi. Przedstawiciele stowarzyszeń podkreślali, że pomoc ze strony Urzędu Miasta (zwłaszcza w sprawach informacyjnych) jest niewystarczająca. Wyrażono także wolę spotkania się z Przedstawicielem Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych i zapytania go m.in. o „Inkubatory NGO’sów”.

 

Zebrani w „Konduktorowni” zastanawiali się również nad atrakcyjnością miasta, życiem nocnym Częstochowy oraz problemami związanymi z działalnością niektórych placówek kulturalno-rozrywkowych. Próbowano odpowiedzieć na pytanie: Czy Urząd Miasta powinien podejmować się mediacji pomiędzy skarżącymi się na naruszanie porządku publicznego mieszkańcami a klientami oraz właścicielami klubów itp.

Organizatorzy chcą, aby wnioski płynące ze spotkania trafiły do rąk Prezydenta Miasta, który na kolejnej debacie mógłby ustosunkować się do wypowiedzi uczestników oraz kwietniowych deklaracji, a także przedstawić, co podczas minionego roku zostało zrealizowane, a co nie i dlaczego.

 

 

Stowarzyszenie "Studencka Inicjatywa Obywatelska"