Pomiń menu

Sprawozdanie z II spotkania z burmistrzem miasta Luboń

 

W piątek 9 listopada br. o godz.17.30 w sali przy ul. Wojska Polskiego 67 odbyła się druga otwarta debata z udziałem burmistrza Dariusza Szmyta w ramach akcji "Masz głos, Masz wybór”.

Tym razem tematem przewodnim było sprawozdanie z deklaracji burmistrza za 2007r. Spotkanie rozpoczął Prezes Stowarzyszenia Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu – Edmund Kostrzewski, przypominając zebranym pięć zadeklarowanych przez burmistrza do realizacji w tym roku problemów. Następnie koordynator programu ze stowarzyszenia – Marek Bartosz – zaprezentował cele i metody przeprowadzonego przez stowarzyszenie monitoringu z realizacji deklaracji burmistrza oraz wynikające z niego wnioski. Zwrócił uwagę na podkreślone w sprawozdaniu stowarzyszenia znaczenie w codziennym życiu 26- tysięcznego miasta stadionu sportowego przy ul. Rzecznej i ogromnych nakładach sił i środków współmieszkańców, dzięki którym obiekt ten został udostępniony w 1974r. W tej sytuacji, zdaniem stowarzyszenia nie należy poprzestać tylko na rozmowach o użyczenie terenu stadionu, który obecnie jest własnością Miasta Poznania. Należy wystąpić na drogę postępowania prawnego, celem nabycia praw własności  tego terenu, tytułem nieprzerwanego posiadania od 20- tu lat lub przez jego wieloletnie zasiedzenie zgodnie z art. 172 kodeksu cywilnego. Natomiast za działania jak najbardziej pożądane stowarzyszenie uznało przystąpienie przez władze w sposób tak kompleksowy do opracowywania aktualizacji strategii, studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Wymienione opracowania mają ogromne znaczenie dla uporządkowania procesów planistyczno-inwestycyjnych w sytuacji tak dynamicznego rozwoju miasta.

Po sprawozdaniu stowarzyszenia głos zabrał Burmistrz Miasta Luboń, który dokonał prezentacji stopnia realizacji deklaracji z punktu widzenia władz samorządowych. Burmistrz przyznał, że z budżetu miasta w trakcie ostatnich 10 lat wydatkowano ok. 2 mln. złotych  na funkcjonowanie i modernizację stadionu przy ul. Rzecznej i być może działania w celu tylko użytkowania tego obiektu zmierzają nie w pełni we właściwym kierunku, ale sprawa ta jest dość skomplikowana. W swoim wystąpieniu polemizował odnośnie stopnia realizacji aktualizacji strategii i planów miejscowych miasta, przedstawiając zarazem dodatkowe, nowe działania w tym przedmiocie. Burmistrz nakreślił też zakres przedmiotowy nowych wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych  m.in. na: bezpłatny dostęp mieszkańców do bezprzewodowego internetu. Przedstawił też obiektywne problemy związane z ich uzyskaniem, ze względu na warunki niezależne od władz miasta. W dyskusji z mieszkańcami poruszone zostały tematy: efektywności składanych wniosków o dofinansowanie inwestycji, zasad przydziału i budowy mieszkań socjalnych, badań akustycznych hałasu emitowanego przez autostradę i  samoloty F16, wydatkowania pozyskanych z totalizatora sportowego środków finansowych na budowę sali widowiskowo-sportowej itp. Ze względu na ograniczenie czasowe burmistrza, interesująca debata z udziałem mieszkańców, radnych powiatowych i przedstawiciela prasy lokalnej zakończyła się po blisko dwugodzinnym przebiegu. Spotkanie było kolejnym efektywnym etapem dialogu z władzą lokalną, dającym możliwość wypracowania oceny dotyczącej realizowanych działań w naszym mieście . 

 

 

 

Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu