Pomiń menu

Sprawozdanie z monitoringu deklaracji Prezydenta Miasta Radomska w zakresie zadań na rok 2007

 

Zapraszamy do pobrania raportu z monitoringu realizacji zadań zawartych w deklaracji Pani Prezydent Radomska.