Pomiń menu

Zaproszenie na spotkanie z burmistrzem Gorlic – 6.12.2007

Porozumienie Gorlickie i Klub Ekstrim-Gorlice zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie z panem Burmistrzem Kazimierzem Sterkowiczem podsumowujące pierwszy rok kadencji władz.

Proponowana tematyka zagadnień do rozwinięcia.

1 Budownictwo mieszkaniowe- nowe budynki komunalne

2 Sprawniejsze rozwiązania komunikacyjne.

3 Zagadnienia proekologiczne w regionie.

4 Poprawa standartu budynków użyteczności publicznej np. termomodernizacja biblioteki i szkół

5 Pomoc Spółdzielni Socjalnej

6 Inwestycje sportowe.

 Są to tylko proponowane zagadnienia do rozważań.

Członkowie Porozumienia Gorlickiego przedstawią wyniki ankiety jaką przeprowadzono wśród mieszkańców miasta.

Zebranie odbędzie się 6 grudnia o godz 17 w auli Domu Nauczyciela.

Porozumienie Gorlickie