Pomiń menu

Debata podsumuwująca z burmistrzem Polic – 28 listopada 2007 r.

Akcja „Masz głos, masz wybór” jest ogólnopolską akcją organizowaną przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Szkołę Liderów. Celem całego przedsięwzięcia jest obserwowanie funkcjonowania lokalnej władzy oraz mobilizowanie samorządowców do realizacji podjętych zobowiązań. Organizatorom i uczestniczącym organizacją zależy również na angażowaniu obywateli w życie publiczne gmin i wzmacnianiu poczucia współodpowiedzialności za decyzje podejmowane w dniu wyborów.

W Policach w ramach akcji uczestniczy Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” koło lokalne w Policach.

9 maja 2007 r. wyżej wymieniona organizacja zaprosiła mieszkańców Polic na pierwszą debatę Burmistrzem Władysławem Diakunem, której efektem było podpisanie przez Burmistrza deklaracji. Deklaracja zawierała zobowiązania Burmistrza na całą kadencję oraz na rok 2007.

Zobowiązania na całą kadencję:
1)    przebudowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Policach
2)    rozpoczęcie realizacji budowy 8 budynków komunalnych przy ul. Bankowej w Policach
3)    realizacja III etapu kanalizacji gminy
4)    budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
5)    działania na rzecz budowy obejścia zachodniego miasta Szczecina i przeprawy Police – Święta. Działania na rzecz rozwoju Parku Przemysłowego INFRAPARK S.A. i Portu Morskiego

Zobowiązania na rok 2007:
1) przygotowanie gminy do aplikowania o środki unijne w latach 2007 – 2013
2) zakończenie II etapu kompleksowej kanalizacji gminy Police
3) etap I rozbudowy cmentarza przy ul. Tanowskiej
4) projekt budowy zespołu 8 budynków komunalnych przy ul. Bankowej w Policach
5) rozpoczęcie termorenowacji budynków komunalnych w Policach

W listopadzie został przeprowadzony monitoring zobowiązań Burmistrza, tzn. zostało sprawdzone czy obiecane działania na rok 2007 zrealizowano. Na podstawie monitoring zostało sporządzone sprawozdanie z tego jak Burmistrz wywiązał się z majowych obietnic.

Podczas listopadowej debaty – która jest kontynuacją działań z maja – zostaną przedstawione wyniki monitoring, a następnie odbędzie się dyskusja między mieszkańcami a Burmistrzem.

Na spotkanie zapraszamy 28 listopada 2007 r. do sali konferencyjnej znajdującej się w budynku MOK (ul. Siedlecka 1a)
o godzinie 17.00

Kontakt: Krystian Fydrych,  tel. 691 909 779, mail: krystian(at)fydrych.pl

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci – Koło Lokalne w Policach