Pomiń menu

INFORMACJA NA TEMAT DEBATY ORGANIZOWANEJ W REDZIE 29 LISTOPADA 2007

 Stowarzyszenie "Eureka" organizuje debatę Burmistrza Miasta Redy Pana K. Krzemińskiego z mieszkańcami Redy, z udziałem zaproszonych gości z władz samorządowych oraz instytucji działających w regionie. Jednym z bardziej istotnych, żywo interesujących tematów będzie sprawa rozwiązania transportu przez Redę, w tym budowa Obwodnicy Północy Aglomeracji Trójmiasta.

 W programie spotkania będzie prezentacja planowanej inwestycji oraz szanse i zagrożnie jej realizacji. W dalszej części spotkania przedstawiane będą najważniejsze problemy społeczne mieszkańców Redy.

 Stowarzyszenie "Eureka" przeprowadziło wśród mieszkańców ankietę dotyczącą najważniejszych problemów gminy, polityki informacyjnej Urzędu Miasta oraz oceny pracy Urzędu.  Do tej pory przeprowadzonych zostało około 100 ankiet, ich wyniki przedstawione zostaną na spotkaniu.

 Spotkanie zakończone zostanie zaproszeniem do współpracy w zakresie projektów ważnych dla społeczności lokalnej ze strony "Eureki" oraz zapowiedzią kolejnych debat w latach przyszłych. 

Europejskie Ugrupowanie na rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności EUREKA