Pomiń menu

Relacja z debaty podsumowującej 1. rok akcji w Rudzie Śląskiej

W piątek, 23 listopada 2007 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta, punktualnie o godzinie 13.00 odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Ruda Śląska Andrzejem Stanią. Był to kolejny etap akcji "Masz głos – masz wybór" w Rudzie Śląskiej.

W maju 2007 roku, podczas pierwszej debaty w ramach akcji "Masz głos – masz wybór" Prezydent podpisał deklarację, w której podjął się realizacji następujących zadań:

– Rozpoczęcie budowy centrum Rudy Śląskiej w Nowym Bytomiu w ramach programu integrowania miasta
– Początek nowego budownictwa mieszkaniowego, wraz z przygotowaniem terenów
– Nowe miejsca pracy, za sprawą Śląskiego Parku, Inkubatora oraz utworzenie podstrefy ekonomicznej
– Rozpoczęcie realizacji inwestycji "Park Wodny Oti"

W trakcie spotkania prezydent omówił stan realizacji zadań ze swojej deklaracji, a organizatorzy spotkania – rudzkie Stowarzyszenie Młodzi Europy – zaprezentowało raport z wykonanego monitoringu.

W spotkaniu wzięło udział ok. 30 – głównie młodych – mieszkańców Rudy Śląskiej, a także przedstawiciele mediów lokalnych.

W trakcie spotkania padały pytania – również od organizatorów – o ryzyko finansowe związane z inwestycją pt. "Park Wodny Oti". Poruszano także temat trudności finansowych parków wodnych w miastach sąsiednich – Dąbrowie Górniczej i Tarnowskich Górach. Według wyjaśnień Prezydenta Miasta z tych doświadczeń zostały wyciągnięte wnioski i podjęto wszelkie możliwe działania, aby podobne problemy nie dotknęły parku wodnego budowanego w Rudzie Śląskiej, a całą inwestycję Prezydent określił jako inwestycję "niskiego ryzyka".

W trakcie spotkania został zauważony także problem związany z ewentualnym rozpoczęciem wydobycia węgla kamiennego przez KWK Pokój pod Nowym Bytomiem – w związku z planami przebudowy centrum tej dzielnicy.

Szczegółowe informacje na temat postępu prac przy realizacji zadeklarowanych działań zawarte są w opublikowanym raporcie z monitoringu.

"Masz głos – masz wybór" to ogólnopolska akcja zainicjowana przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. W Rudzie Śląskiej realizacji akcji podjęło się Stowarzyszenie Młodzi Europy. Jej celem jest wzmocnienie lokalnego dialogu społecznego pomiędzy społeczeństwem, a władzami miasta.

Młodzi Europy