Pomiń menu

Relacja z radomszczańskich spotkań

Motywem uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji „Masz Głos Masz Wybór” naszej organizacji jest uświadomienie społeczności, że naszym obywatelskim obowiązkiem jest stałe zainteresowanie tym, co się dzieje wokół nas, w społeczności, w której żyjemy.

Efektem pierwszego etapu akcji było podpisanie przez Prezydenta Miasta Annę Milczanowską deklaracji zawierającej wykaz problemów lokalnych i sposobów ich rozwiązywania na rok 2007 oraz całą swoją kadencję. Teraz, zgodnie z założeniami akcji, nadszedł czas na ich weryfikację.

W dniach 28 i 29 listopada b.r. w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” odbyły się spotkania Prezydenta Miasta z mieszkańcami, na których przedstawiono aktualny stan realizacji podpisanych w maju zobowiązań, ich przebieg, zakres wykonania i osiągnięte rezultaty na dzień 31 października 2007 roku, takie jak:
 
1. Oddanie kilkunastu nowych mieszkań socjalnych
2. Wybudowanie dwóch odcinków dróg na działce inwestycyjnej
3. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych na budynku Miejskiego Domu Kultury (zakończenie w roku 2008)
4. Przeszkolenie przedstawicieli jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych (z EFS)
5. Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 3.500 m 
6. Realizacja pierwszego etapu budowy systemu monitoringu miasta
7. Rozpoczęcie budowy systemu odwodnienia działki inwestycyjnej
8. Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych (ul. Dolna, Przedborska, Marii Dąbrowskiej). 

Pełen raport z monitoringu dostępny jest na tutaj oraz na stronie www.fik.com.pl

Na pytania zgromadzonych mieszkańców dotyczących zakresu wykonanych prac, ich kosztów i powodów opóźnień odpowiadali poza Prezydent Miasta Radomska Anną Milczanowską także jej zastępcy – pan Ireneusz Owczarek oraz pan Dariusz Janosik oraz prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Pan Wiesław Kamiński. Wiele emocji wzbudzały tematy związane z o remontami i budową dróg, kanalizacją i oświetleniem ulic.

Spotkanie było także okazją do podsumowania pierwszego roku kadencji Prezydent Miasta. „Radomsko jutra” to miasto, do którego chętnie wracać będą młodzi ludzie, gdzie czekać na nich będzie praca i mieszkanie; miasto silne gospodarczo z edukacją na wysokim poziomie. Mówiono także o rozbudowie i inwestycjach w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, sytuacji w oświacie, budownictwie mieszkaniowym i planach na przyszłość. Ważnymi założeniami w polityce miasta będą transparentność działań,  polityka informacyjna i konsultacje społeczne. 

A przed nami jeszcze grudniowe spotkanie Prezydenta Miasta z młodzieżą…

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych – Radomsko