Pomiń menu

Monitoring – zadania

 

Kontynuujemy akcję „Masz głos, masz wybór”, którą z dużym powodzeniem prowadziliśmy w 2006 r. Wówczas jej celem była aktywizacja mieszkańców i zachęcanie do udziału w wyborach samorządowych. Obecnie głównym zadaniem jest monitorowanie wybranych zadań Gminy Bielsko-Biała, zakończone zorganizowaniem publicznych debat z udziałem władz miasta, niezależnych ekspertów i mieszkańców.

Według zasad akcji zadania do monitoringu powinien wybrać prezydent miasta. Niestety, p. prezydent Jacek Krywult , na nasze pismo w tej sprawie, udzielił odpowiedzi odmownej (zob. tutaj), tłumacząc, że "bielszczanie doskonale wiedzą co dzieje się w naszym mieście" i – jak twierdzi – "zarówno ja osobiście jak również moi zastępcy niemal codziennie bierzemy udział w różnego rodzaju spotkaniach, podczas których szeroko informujemy o działaniach i decyzjach podejmowanych przez samorząd".

W tej sytuacji organizatorzy akcji zaproponowali nam wybranie tzw. II ścieżki, czyli samodzielne wybranie zadań do monitoringu na podstawie dostępnych materiałów i opinii mieszkańców. Na podstawie ogólnodostępnych dokumentów, tj. czteroletniego programu inwestycyjnego, strategii rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku, zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego i programu rewitalizacji obszarów miejskich oraz opinii mieszkańców wybraliśmy do monitoringu następujące zadania:
I. Realizowane do końca 2007 r. ( w nawiasie pozycja w budżecie miasta)

1.         Przebudowa skrzyżowania ul. Grażyńskiego – ul. Kwiatkowskiego (I.B.12 MZD)
2.         Rewitalizacja Bielskiej Starówki – remont konserwatorski zabytkowej kamienicy ( II.2 PRS )
3.         Rewitalizacja Bielskiej Starówki – remont konserwatorski muru oporowego Plac Żwirki   Wigury (II.10 PRS)
4.         Zakup zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) – do tworzenia baz danych, celu wspomagania zarządzania nieruchomościami (II 15 ZGM)
5.         System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa śląskiego – SEKAP- zapewnienie bezpiecznego, elektronicznego dostępu do usług publicznych i wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy urzędami (IV.5 Wydz. INF )

II. Realizowane do końca kadencji

1.        Budowa ul. Nowopiekarskiej z budową wiaduktu kolejowego i mostu przez rzekę Białą (I.B.4 – MZD)
2.        Budowa ścieżek rowerowych między innymi odcinków stanowiących Wiślańska Trasę Rowerową (I.B.24 – MZD)
3.        Przebudowa ul. 11 Listopada i ul. Barlickiego, ul. Przechód Schodowy, w tym przebudowa mostu na rzece Białej (I.B-28 – MZD )
4.        Budowa parkingu podziemnego wraz z przebudową Palcu Wojska Polskiego i ul. Cyniarskiej (I.B.40 – MZD)
5.        Budowa utwardzonego pasa startowego na lotnisku sportowym w Alek sandrowicach (I.C.5 – Wydz. IN)

Rezultaty monitoringu zostaną podane do wiadomości opinii publicznej podczas debat z mieszkańcami i upublicznione w me di ach i w Internecie. Pierwsze debata podsumowująca zadania z punktu odbędzie się 12.12.2007 r. i poświęcona będzie szerszej problematyce dotyczącej inwestycji miejskich.

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA GRAŻYŃSKIEGO