Pomiń menu

Monitoring – debata w Bielsku-Białej

W dniu 12 grudnia organizujemy debatę podsumowującą monitoring zadań władz miasta realizowanych do końca 2007 r.

Temat debaty
JAKIE BĘDZIE NASZE MIASTO?
projekty, wizje, dyskusje

12 grudnia 2007, godz. 17.00

Wyższa Szkoła Administracji
(budynek B, sala nr 2, wejście od Placu Lutra)

Program debaty
Krótki raport z monitoringu wybranych zadań budżetowych, które mają być zrealizowane końca 2007 r.

1.     Przebudowa skrzyżowania ul. Grażyńskiego–ul. Kwiatkowskiego
2.     Rewitalizacja bielskiej Starówki – remont konserwatorski zabytkowej kamienicy nr 15 ( apteka)
3.     Rewitalizacja bielskiej Starówki – remont konserwatorski muru oporowego przy Placu Żwirki i Wigury 
4.     Zakup zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) – do tworzenia baz danych w celu wspomagania zarządzania nieruchomościami
5.     System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa śląskiego – SEKAP-
umożliwiającego bezpieczny, elektroniczny dostęp do usług publicznych i wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy urzędami

Dyskusje na temat:

1.     Projektu przebudowy Placu Wojska Polskiego
2.     Podejmowanych rozwiązań dotyczących przyszłego wyglądu ul. 11 Listopada i ciągu ulic Warszawska–3 Maja–Partyzantów–Bystrzańska.
3.     Ogólnej wizji przestrzennego i architektonicznego rozwoju miasta.

Do wzięcia udziału zostali zaproszeni: przedstawiciele władz Miasta i Rady Miejskiej, niezależni eksperci oraz mieszkańcy

Debata będzie relacjonowana na żywo przez dwie bielskie gazety internetowe i prowadzona przez dziennikarzy zainteresowanych tematem. 
 

 

 

 

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA GRAŻYŃSKIEGO