Pomiń menu

Zobowiązania Wójta Gminy Dębnica Kaszubska na rok 2007.

 

Raport z monitoringu

Zobowiązania Wójta Gminy Dębnica Kaszubska na rok 2007.

Dnia 18 maja 2007r. Wójt gminy Dębnica Kaszubska Eugeniusz Dańczak, po spotkaniu z mieszkańcami podpisał Deklarację, która zawierała plany na najbliższe lata kadencji.

Zobowiązanie na 2007 rok obejmowało:

1. Złożenie projektu na budowę kanalizacji ściekowej Budowo – Dębnica Kaszubska,
2. Złożenie projektu na budowę drogi – na ulicy Zajęczej w Dębnicy Kaszubskiej,
3. Wybudowanie nowej nawierzchnię na ulicy Leśnej w Dębnicy Kaszubskiej, 
4. Umożliwienie uzyskania certyfikatów przez lokalnych liderów,

Rozpoczęcie budowy lokali socjalnych.

Nieformalna Grupa Inicjatyw Młodzieży przeprowadziła monitoring w oparciu o bezpośrednią obserwację działań Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska oraz kontakty osobiste z urzędnikami. Informacje czerpaliśmy również z oficjalnej strony internetowej Urzędu (www.debnica.pl).

Korzystaliśmy także z dokumentów opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto zapoznaliśmy się z opinią prasy lokalnej oraz mieszkańców.      

Działania władz Gminy Dębnica Kaszubska obserwowaliśmy od momentu podpisania Deklaracji, natomiast właściwy monitoring rozpoczął się w sierpniu i trwał do końca listopada.  

W związku z zobowiązaniami Pana Wójta na rok 2007, nasza grupa po przeprowadzeniu monitoringu wyciągnęła następujące wnioski:

1. Złożenie projektu na budowę kanalizacji ściekowej Budowo – Dębnica Kaszubska, 

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska w listopadzie 2007 roku złożył wniosek dotyczący dofinansowania budowy gminnej kanalizacji sanitarnej – tłocznej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wniosek ten obejmuje sześć etapów realizacji przedmiotowego zadania. Kolejny wniosek zostanie przygotowany w ramach Funduszy Unijnych. Wniosek ten będzie obejmował kolejne i zarazem ostatnie dwa etapy budowy sieci kanalizacji sanitarnej – tłocznej.

2. Złożenie projektu na budowę drogi – na ulicy Zajęczej w Dębnicy Kaszubskiej 

W trakcie przeprowadzania monitoringu zadanie pn. budowa drogi – na ulicy Zajęczej w Dębnicy Kaszubskiej było na etapie zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających aplikowanie do Funduszy Unijnych. Zadanie to, jak wynika z dokumentacji i prowadzonych rozmów zarówno z pracownikami jak i Wójtem Gminy Dębnica Kaszubska, finansowane będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie Gmina złoży wniosek o finansowanie ww. zadania.

3. Wybudowanie nowej nawierzchnię na ulicy Leśnej w Dębnicy Kaszubskiej

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Słupsku wybudował nową nawierzchnię drogi na ulicy Leśnej w Dębnicy Kaszubskiej. Droga ta ma bardzo duże znaczenie komunikacyjne, gdyż przebiega wzdłuż osiedla, które zamieszkuje duża liczba mieszkańców naszej gminy.

4. Umożliwienie uzyskania certyfikatów przez lokalnych liderów

W okresie przeprowadzenia monitoringu Wójt Gminy organizował zarówno na terenie Urzędu jak i poza nim (m.in. Ośrodek Wczasowy w m. Krzynia) szkolenia lokalnych działaczy. Szkolenia te prowadzone były przez Panią Barbarę Burzyńską, Zdzisławę Hołubińską. Tematyka spotkania poruszała problem społeczności lokalnej i pozyskiwania środków zewnętrznych z fundacji i organizacji w postaci „grantów”. 

Programy szkolenia łączyły w sobie treści związane z planowaniem rozwoju lokalnego i pozyskiwaniem funduszy na rozwój wsi oraz pozwalały na nabycie przez uczestników umiejętności społecznych, takich jak zdolności organizacyjne, sprawowanie roli lidera w społeczności lokalnej, integrowanie grup, które służą osiągnięciu wspólnego celu – dbałości o rozwój regionu, w którym mieszkamy.

W spotkaniach uczestniczyły organizacje pozarządowe, przedstawiciele szkół, sołectw, klubów sportowych, grup nieformalnych i podmiotów agroturystycznych, działający na rzecz rozwoju naszej gminy.  

5. Rozpoczęcie budowy lokali socjalnych.

Do dnia w którym został zakończony monitoring Gmina Dębnica Kaszubska była na etapie dokumentacji projektowej lokali socjalnych. Realizacji zdania polegającego na budowie lokali socjalnych uzależniona będzie od ogłaszanych konkursów, z których Urząd Gminy zamierza pozyskać środki. W momencie ruszenia jakiegokolwiek konkursu Wójt Giny będzie gotowy na złożenie wniosku i realizację przedsięwzięcia. 

Przeprowadzony monitoring wykazał, że powzięte przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska – Eugeniusza Dańczaka zobowiązania zostały wypełnione. Widząc dynamiczny rozwój gminy,  działanie Wójta, jak i podległych mu ludzi jesteśmy przekonani, że plany długoterminowe równie dobrze jak założenia na rok 2007 zostaną wykonane.
 

Nieformalna Grupa Inicjatyw Młodzieży