Pomiń menu

Monitoring deklaracji burmistrza Gorlic

W maju na zebraniu mieszkańców z burmistrzem Gorlic została podpisana deklaracja spraw do załatwienia do końca 2007r.

Sprawy wynikające z podpisanego zobowiązania były pilotowane przez członków Porozumienia Gorlickiego i Klubu Ekstrim przez szereg miesięcy. Informację co do etapu załatwianych spraw czerpaliśmy z gazet lokalnych np. Kurierek Gorlicki. Gazeta Gorlicka , z portali internetowych np Moje Gorlice i Gorlice 24 oraz z informacji radnych.

Pan Burmistrz Kazimierz Sterkowicz sprawy które zobowiązał się załatwić pogrupował w kilka punktów.

1. Budownictwo mieszkaniowe- pozyskanie nowych lokali.

Realizacja : pierwotna wersja zakładała wykup części powierzchni w starszym hotelu i ich adaptacja na mieszkania.Ta wersja  proponowanych rozwiązań nie spełniła sie. Problem został potraktowany bardziej poważnie i powzięto decyzję o budowie docelowo w kilka lat domów wielorodzinnych. Obecnie w budżecie na 2008r zaplanowano pieniądze na projekt jednego z domów. Infrastruktura do niego jest już gotowa tj co. kanalizacja , gaz.

2. Nowe rozwiązania komunikacyjne.

Ten temat był szeroko dyskutowany jako ze Gorlice wymagają dużych nakładów jak w całej Polsce na ten cel.Wykonano remont nawierzchni ul. Granicznej na kwotę ok. 68 tys złpozytywnie zaopiniowano na komisji budzetowej przebudowę ul Kopernika na 170 tys zł.Remont chodnika przy ul Sienkiewicza ok 82m z podziałem 50% województwo 50%gmina Gorlice.

2. podpisanie umowy z min Spraw Wewn.biuro do spraw klęsk zywiołowych na odbudowę ul. Dolnej i odbudowę korpusu drogi ul Zagorzańskiej.

Ul. Żeromskiego -poszukiwania biura projektowego do wykonania projektu

Ul. Makuszyńskiego projekt i wykonawstwo nawierzchni bitumicznej wraz i infrastrukturą- dokończenie w 2008r.

3. Poprawa infrastruktury sportowej.

Doinwestowanie stoków narciarskich na Małastowie.tj ujęcie wody do sztucznego śnieżenia, zakup armatek śnieżnych,  ratrak.

Przygotowanie do sezonu zimowego można uznać za zadowalające.

Na krytym basenie pracuje komisja do poprawy zarządzania obiektem i lepszego wykorzystania pomieszczeń.

Oddanie sali sportowej przy Szkole Podst Nr1. Systematyczne prowadzenie treningów przez Klub Ekstrim z dziewczynkami z podstawówki i gimnazjum.

4. Poprawa standardu budynków użyteczności publicznej.

Wykonano termomodernizację budynku biblioteki miejskiej oraz Szkoły Podstawowej Nr 3. W budżecie na 2008r przewidziano termomodernizacje kolejnej szkoły .

5. Zagadnienia proekologiczne.

W ramach obchodów "Sprzątania świata" przeprowadzono akcję sprzątania miasta w której czynny udział wzięła młodzież.

Wraz ze Strażą miejską prowadzone są intensywne kontrole gospodarki ściekowej na osiedlu Glinik w celu zobligowania mieszkańców do przyłączenia się do nowo wybudowanej przez miasto sieci kanalizacji sanitarnej.

Powiat Gorlicki wraz z miastem na wniosek zespołu roboczego do spraw energii odnawialnej przygotowuje projekt w ramach programów operacyjnych na wykorzystanie tej energii poprzez kolektory słoneczne na budynkach użyteczności publicznej w całym powiecie tj szkoły, basen ,szpital /częściowo już ma  otrzymać przy termomodernizacji/

Tak ogólnie przedstawiałyby się sprawy realizacji deklaracji.

O szczegóły będziemy dopytywać się na spotkaniu z burmistrzem w dn 6 grudnia 2007. Myślę iz nasza praca nie poszła na marne gdyż wiele spraw udało się załatwić; choć nie wszystkie. I może nie tak jak planowaliśmy na początku. Po 6 grudnia przyślę informację o debacie.

 

Porozumienie Gorlickie