Pomiń menu

Sprawozdanie z przebiegu debaty z 19 listopada 2007 roku

 

Sprawozdanie z przebiegu debaty z 19 listopada 2007 roku

19 listopada Nieformalna Grupa Inicjatywa Młodzieży zorganizowała kolejne spotkanie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska – Eugeniusza Dańczaka z mieszkańcami gminy.

Tak jak poprzednio również tym razem w spotkaniu uczestniczyła liczna grupa dębnickich mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Główną częścią spotkania było przedstawienie przez Nieformalną Grupę Inicjatywa Młodzieży sprawozdania z monitoringu zobowiązań, które  Wójt Gminy podjął po pierwszym spotkaniu 18 maja 2007 roku.

Do sprawozdania Naszej grupy odniósł się w swoim wystąpieniu- prezentacji Wójt. Uzupełnił je dodając szczegółowe dane na temat np.  finansowania poszczególnych inwestycji przebiegu realizacji wszystkich zadań i terminów ich realizacji.

Wójt omówił też krótko te punkty z deklaracji, które dotyczą przedsięwzięć na całą kadencję, jakie są  możliwości zrealizowania ich w  zakładanym czasie.

Następnym punktem spotkania była otwarta debata prezydenta z mieszkańcami. Padło wiele pytań, nie tylko związanych z omawianymi wcześniej tematami ale poruszających inne problemy ważne dla uczestników spotkania.

Na podsumowanie Nieformalna Grupa „Inicjatywa Młodzieży” w ramach przedsięwzięcia „Masz głos, masz wybór” zobowiązała się dalej prowadzić monitoring, sprawozdawczość i  debaty przez kolejne lata kadencji  Wójta Gminy – Eugeniusza Dańczaka, a także kampanię informacyjną mówiącą o rezultatach prowadzonej akcji. O wszystkich tych działaniach będziemy dalej  jak dotychczas na bieżąco informować mieszkańców gminy i namawiać do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym.