Pomiń menu

Podsumowanie

 W dniu 6 grudnia 2007 w Auli Domu Nauczyciela odbyło się spotkanie z burmistrzem miasta podsumowujące realizacje zadań i zobowiązań z deklaracji. Na tymże spotkaniu przedstawiono również wyniki ankiety zorganizowanej wśród mieszkańców tego 28 tys  miasta   na temat najpilniejszych i najpotrzebniejszych inwestycji dla poprawy jakości życia. Wyniki ankiety w ponad 50% spraw pokryły się z zobowiązaniami przyjętymi przez burmistrza do realizacji podczas wiosennego spotkania.

Oprócz mieszkańców i radnych w zebraniu uczestniczył też gość specjalny mgr Mariusz Pawlak z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN który zbierał dane do programu badawczego poświęconego funkcjonowaniu społeczności lokalnych pogranicza w sytuacji integracji Polski z Unią Europejską.
Spotkanie zostało zarejestrowane przez Telewizję Gorlicką i będzie
zaprezentowane w najbliższym terminie mieszkańcom.

 Porozumienie Gorlickie , Klub Ekstrim

Porozumienie Gorlickie