Pomiń menu

Spotkanie z burmistrzem w Trzebini

 

30 listopada 2007 roku w sali Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini odbyło się ostatnie w tegorocznej edycji spotkanie mieszkańców z burmistrzem. Po krótkim przedstawieniu Fundacji CIRS i omówieniu dotychczasowego przebiegu akcji przez jej koordynatorkę Małgorzatę Polak, przyszedł czas na wystąpienie burmistrza Adama Adamczyka. W swoim wystąpieniu odniósł się do postanowień deklaracji, omówił ich realizację. Następnie przedstawiciele Fundacji CIRS zaprezentowali raport z monitoringu i omówili poszczególne punkty z deklaracji. Po krótkiej przerwie, którą licznie przybyli mieszkańcy Trzebini wykorzystali na mniej oficjalne rozmowy z burmistrzem jak i innymi przedstawicielami Urzędu Miasta, odbyła się prezentacja projektu nowego rynku w Trzebini przygotowana przez biuro projektowe. Następnie odbyła się ożywiona dyskusja, zgromadzeni mieli szansę bezpośrednio zadać pytanie panu burmistrzowi, podyskutować na tematy istotne dla miasta. Hasłem tego spotkania było pytanie – „jaki jest Twój pomysł na Trzebinię?”; udało się zebrać wiele ciekawych, często nowatorskich pomysłów, co najważniejsze wypływających wprost od mieszkańców. Dyskusję zakończył przewodniczący Rady Osiedla „Salwator”, który przedstawił długą listę kwestii nie omówionych podczas spotkania, a  istotnych dla miasta. To dało impuls do deklaracji pana burmistrza o chęci wzięcia udziału w akcji „Masz głos, masz wybór” w przyszłym roku, a Fundacji CIRS do rozpoczęcia planowania kolejnej edycji.

Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa (CIRS)