Pomiń menu

Kampania podsumowująca I rok akcji w Rudzie Śląskiej

W ramach zadania nr 4, Stowarzyszenie "Młodzi Europy" poinformowało mieszkańców Rudy Śląskiej o przebiegu akcji "Masz głos – masz wybór" w roku 2007 poprzez druk i rozwieszenie na słupach ogłoszeniowych plakatów zawierających skróconą wersję raportu z monitoringu, wydano i rozkolportowano także ulotki z analogiczną treścią. Najistotniejszą kwestią było zlecenie zamieszczenia ogłoszenia modułowego do dwóch numerów lokalnego dodatku do "Dziennika Zachodniego – POLSKA", zawierającego także skróconą wersję raportu i zachęcenie do zapoznania się z pełną wersją raportu na stronie internetowej.
Ponadto o wynikach monitoringu mieszkańców Rudy Śląskiej informowały media lokalne – m.in. Wiadomości Rudzkie, Goniec Górnośląski, obszerną relację wielokrotnie emitowała rudzka telewizja lokalna – Sfera TV.

Młodzi Europy