Pomiń menu

Kolejna debata w Czarnej Białostockiej

 

29 listopada w Czarnej Białostockiej odbyła się debata podsumowujaca Akcję „Masz Głos, Masz Wybór” z udziałem burmistrza Tadeusza Matejko, mieszkańców gminy, przedstawicieli Rady Miejskiej i organizacji pozarządowych.

W pierwszej części debaty przedstawiono sprawozdanie z monitoringu realizacji zadań zawartych w deklaracji Burmistrza podpisanej 11 maja. Następnie Burmistrz skomentował i wyjaśnił przyczyny odstąpienia od realizacji inwestycji drogowych i remontowych w roku bieżącym. Głównym powodem w przypadku inwestycji drogowych przeszkodą stał się nieuregulowany stan prawny działek i konieczność zmiany klasyfikacji dróg. Termomodernizacja budynku przy ul.Torowej 9 ograniczyła się do ocieplenia stropodachu i wymiany pokrycia dachowego. Wymiana stolarki i ocieplenie ścian przełożono na rok następny. Również termomodernizacja budynku przy ul.Torowej 1 zakończyła się na I etapie.

Dodatkowo Burmistrz przedstawił projekt Budżetu Gminy na rok 2008 i omówił główne inwestycje na następny rok. Najwięcej kontrowersji budził projekt budowy drogi objazdowej dla dużych samochodów. Zdecydowano, że potrzebna jest debata publiczna w tej sprawie.

W ramach kampanii informacyjnej opracowaliśmy ulotki zawierające wynik monitoringu i rozdaliśmy mieszkańcom a sprawozdanie umieszczone będzie na stronie Akcji i w prasie lokalnej.

Organizator debaty – Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic

 

Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic