Pomiń menu

BUKOWNO: OBYWATELSKA DEBATA NA BIS

6 listopada odbyła się w Bukownie debata podsumowująca rok akcji "Masz głos, masz wybór" w Bukownie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, szkół oraz jednostek organizacyjnych miasta i mieszkańcy Bukowna. Dyskusja toczyła się wokół sukcesów i problemów pierwszego roku kadencji nowych władz Bukowna, a w trakcie spotkania zaprezentowano raport "Pierwszy rok kadencji. Jaki był?".

Akcja "Masz głos, masz wybór" realizowana jest w Bukownie przez fundację Pracownia Inicjatyw Lokalnych. Listopadowa debata była drugim tego typu spotkaniem, zorganizowanym przez organizację. Owocem pierwszej obywatelskiej debaty, która odbyła się w Bukownie w kwietniu bieżącego roku, było podpisanie przez Burmistrza Mirosława Gajdziszewskiego deklaracji zawierającej listę zobowiązań, które władze samorządowe będą chciały rozwiązać w trakcie całej kadencji oraz jej pierwszego roku. Deklaracja zawierała także listę najważniejszych, zdaniem samorządowców, problemów miasta.

We wrześniu i październiku Grzegorz Wójkowski i Daniel Orzadowski, członkowie Katowickiej Grupy Obywatelskiej, działającej przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy "Bona Fides" z Katowic, przeprowadzili monitoring realizacji zobowiązań Burmistrza Bukowna na 2007 rok, które zawarte zostały w deklaracji. Wyniki monitoringu zebrano w raporcie "Pierwszy rok kadencji. Jaki był?". Według zawartych w nim informacji, do października władzom Bukowna udało się zrealizować w całości dwa z sześciu zadań, a podjęto działania zmierzające do realizacji kolejnych dwóch; nie rozpoczęto realizacji dwóch zadań.

W listopadowej debacie, która odbyła się w Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Bukownie, uczestniczyli: Burmistrz Bukowna Mirosław Gajdziszewski, Zastępca Burmistrza Józef Paluch oraz Skarbnik Bukowna Halina Lekston. Spotkanie moderowała członkini Katowickiej Grupy Obywatelskiej Katarzyna Cichos. Po wstępie wyjaśniającym cel i zasady spotkania oraz przywitaniu gości, Prezes Pracowni Inicjatyw Lokalnych Agnieszka Kondek przedstawiła główne tezy raportu "Pierwszy rok kadencji. Jaki był?". Następnie głos zabrał Burmistrz Mirosław Gajdziszewski, który opowiedział m.in. o inwestycjach realizowanych i planowanych do realizacji w Bukownie. Po krótkiej przerwie głos zabrali mieszkańcy Bukowna.

Pytania obywateli i dyskusja z samorządowcami dotyczyły: bezpieczeństwa w mieście (głównie w okolicy przejścia podziemnego w centrum), zaopatrzenia Bukowna w wodę pitną, organizacji specjalistycznych usług medyczych w mieście oraz pozyskiwania środków na inwestycje z funduszy Unii Europejskiej.

Obecnie Pracownia Inicjatyw Lokalnych prowadzi w Bukownie akcję informacyjną dotyczącą akcji "Masz głos, masz wybór" oraz jej rezultatów w roku 2007. Jej elementem są ulotki informacyjne.

Monitoring zobowiązań Burmistrza, debatę z mieszkańcami oraz druk ulotek Pracownia Inicjatyw Lokalnych zrealizowała dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Stefana Batorego.

Aga Kondek
Pracownia Inicjatyw Lokalnych
[email protected]
www.pil.org.pl

Pracownia Inicjatyw Lokalnych