Pomiń menu

Debata podsumuwująca z burmistrzem Polic – 28 listopada 2007 r.

28 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się kolejna, druga już debata mieszkańców z burmistrzem Polic w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”. Jest to ogólnopolska akcja organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Szkołę Liderów. Celem całego przedsięwzięcia jest obserwowanie funkcjonowania lokalnej władzy oraz mobilizowanie samorządowców do realizacji podjętych zobowiązań. Organizatorom i uczestniczącym organizacjom zależy również na angażowaniu obywateli w życie publiczne gmin i wzmacnianiu poczucia współodpowiedzialności za decyzje podejmowane w dniu wyborów. W Policach w ramach akcji uczestniczy Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”.
9 maja 2007 r. wyżej wymieniona organizacja zaprosiła mieszkańców Polic na pierwszą debatę z burmistrzem Władysławem Diakunem, której efektem było podpisanie przez burmistrza deklaracji. Deklaracja zawierała zobowiązania burmistrza na całą kadencję oraz na rok 2007.
Zobowiązania na całą kadencję:
1) przebudowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Policach
2) rozpoczęcie realizacji budowy 8 budynków komunalnych przy ul. Bankowej w Policach
3) realizacja III etapu kanalizacji gminy
4) budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
5) działania na rzecz budowy obejścia zachodniego miasta Szczecina i przeprawy Police – Święta. Działania na rzecz rozwoju Parku Przemysłowego INFRAPARK S.A. i Portu Morskiego

Zobowiązania na rok 2007:

1) przygotowanie gminy do aplikowania o środki unijne w latach 2007 – 2013
2) zakończenie II etapu kompleksowej kanalizacji gminy Police
3) etap I rozbudowy cmentarza przy ul. Tanowskiej
4) projekt budowy zespołu 8 budynków komunalnych przy ul. Bankowej w Policach
5) rozpoczęcie termorenowacji budynków komunalnych w Policach

Na drugiej debacie Młodzi Demokraci zapoznali mieszkańców ze sprawozdaniem, które było efektem uprzednio przeprowadzonego monitoringu zobowiązań burmistrza na rok 2007.
Do MOK-u przybyła spora grupa mieszkańców gminy Police, nie zabrakło także samorządowców. Padało wiele ciekawych i interesujących pytań dotyczących zarówno zobowiązań na rok 2007, jak również wybiegających poza ścisły temat debaty. Debata przebiegała w bardzo kulturalnej atmosferze. Pytano o hotele Chemik i ich przyszłość, kanalizację gminy, kręgielnię, kompleks w Trzebieży etc…

Sprawozdanie z monitoringu dostępne również na naszej stronie, http://police.smd.org.pl//downloads/sprawozdanie_monitoring.doc

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci – Koło Lokalne w Policach