Pomiń menu

Spotkanie z WiceBurmistrzem Rawy – listopad

 

Sprawozdanie ze spotkania z WiceBurmistrzem

w Rawie Mazowieckiej

W ramach działań Akcji Masz Głos zorganizowaliśmy w listopadzie 2007 drugie spotkanie z Burmistrzem Rawy nt. podsumowania pierwszego roku kadencji. Burmistrz – Eugeniusz Góraj był zajęty – musiał pojechać na spotkanie z Biskupem i potem odpocząć, dlatego nie mógł przyjść na spotkanie. Twierdził również, że stowarzyszenie nie jest od tego, aby go rozliczać ze zrealizowanych działań. Chciał aby przesunąć to podsumowanie na styczeń, kiedy to on sam będzie organizował spotkania z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach miasta. Jednak koordynatorka akcji nie ustępowała i poprosiła o udział w spotkaniu Wiceburmistrza – Wojciecha Skoczka, który się zgodził.

Spotkanie odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie, w środę o godz. 18.30. Uczestniczyło 15 osób, w tym kilka osób młodych. Media lokalne były poinformowane, jednak zjawiło się tylko Radio RSC ze Skierniewic. Zaproszenia na debatę były rozwieszone w głównych punktach informacyjnych w mieście, informacja była również w radiu lokalnym.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, spokojnej i rzeczowej. Częściowo polegało na przedstawieniu przez Wiceburmistrza realizacji poszczególnych punktów deklaracji podpisanej w maju, zarówno tych na rok 2007 jak i na całą kadencję.

W 2007 roku zamierzam doprowadzić do:

  • Rozpocząć procedurę przetargową budowy krytej pływalni
  • Pozyskać z Funduszu Spójności UE ok. 20 ml. Euro
  • Opracować wniosek na współfinasowanie remontu Szkoły Nr1 i Przedszkola Nr 5 i Nr 2
  • Podpisać i realizować porozumienie z Komendą Powiatową Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta”

Oczywiście wszystkie postulaty zostały zrealizowane lub są w trakcie. Pytanie budziła kwestia budowy krytej pływalni w Rawie, którą zaplanował Burmistrz, a właściwie w roku 2007 przygotowanie dokumentacji technicznej. Wiceburmistrz potwierdził przygotowywanie dokumentacji, niestety nie udało się jeszcze rozpocząć procedury przetargowej, ale obiecał, że latem przyszłego roku pierwsza łopata ziemi zostanie wykopana pod nowy basen.

Mieszkańcy pytali o poszczególne nurtujące ich kwestie: remonty ulic, chodników, kwestie ochrony środowiska, kultury i młodzieży. Duża dyskusja wywiązała się w związku z Zamkiem Książąt Mazowieckich. Kilkoro uczestników mieszka w pobliżu Zamku i pytali o plany związane z ożywieniem tego miejsca. Niestety Burmistrz stwierdził, że bardzo by chciał aby tak się stało, ale kwestie odbudowy Zamku czy choćby zainwestowania jakiś funduszy nie są w planach miasta na najbliższe 10 lat. Wszyscy wyrazili ubolewanie z tego faktu i rozmawiano nt. zmiany tej decyzji i wprowadzenia Zamku do priorytetowych zadań. Koordynatorka akcji oraz uczestnicy spotkania stwierdzili, że jest to jeden z największych atutów miasta i należy nim się zająć.

Poruszony został również temat przepływu informacji pomiędzy mieszkańcami a samorządem. Strona urzędu, a zwłaszcza Biuletyn Informacji Publicznej nie jest na bieżąco aktualizowana, właściwie nie zawiera żadnych aktualnych informacji, oprócz konkursów i przetargów.

Rozmawialiśmy również o małym udziale mieszkańców w Sesjach Rady Miasta, niestety mieszkańcy nie interesują się tego typu spotkaniami, wystarczy że przeczytają relację w prasie.

Na zakończenie zaprosiliśmy Burmistrza na debatę podsumowującą akcję Masz Głos oraz prezentującą wyniki badania opinii mieszkańców dotyczącego problemów występujących w Rawie.

Sporządziła – Kinga Maruszczak , Koordynator Akcji w Rawie

Stowarzyszenie Przyjaciele Pięknej Ziemi